Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Tillægsregler

Tillægsregler
For Jubilæumsløb på Nysumbanen 2017
 
Løbet afholdes på NYSUMBANEN lørdag den 10. juni. 2017.
 
Kørere som var deltagere i 1987 kan deltage.
Deltagelse kan ske i følgende klasser:
Klasse 1: Folkerace 6.000 kr.
Klasse 2: Folkerace 9.000 kr.
Klasse 3: Ladies kl. 1
 
Kører kommer med i den rækkefølge de tilmelder sig.
Har du ikke licens tegnes der 1. dagslicens eller prøvemedlemskab.
Ved heatsammensætning skelnes der ikke til licenstype.
Der kan max deltage 42 kører.
Alle klasser åbnes. Hvis der er for lidt blandes deltagerne i indledende heat.
 
Den enkelte kører kan kun tilmelde sig een klasse.
 
De 3 bedste i hver klasse præmieres.
 
Der vil efter løbet være social samvær i hallen.
Der kan købes grillmad og drikkevarer til rimelige penge.
 
SIDSTE FRIST FOR ANMELDELSE ER ONSDAG DEN  31 MAJ KL. 12.00.
Tilmelding direkte til sekretariatet.
Anmeldelse efter denne dato kan ikke forvente at komme med.
 
Husk også at betale på 4662-3703021816. senest d. 5 juni.  Ved betaling opgives  navn på kører.
 
STARTGEBYR:                         Klasse 1 - 2 - 3:   60 kr. ( startgebyr anno 1987 )
                                                      
SEKRETARIAT:                       Kaj Storgaard
                                                       Runddyssen 159  9230 Svenstrup J.
                                                       Email: 5253ks@gmail.com
 
Foreløbig tidsskema:               Kl. 09.00:         Licens og teknisk kontrol
                                                       Kl. 11.00:         1. indledende runde
                                                       Kl. 13.00:         2. og 3. indledende runde
 
Præmieoverrækkelse finder sted efter sidste finale..
 
Officials vil i et vist omfang også være officials fra 1987.
 
KØREREGLER:
 
Klasse 1 - 2 – 3
Der startes med 6 i hvert  heat. Der køres FR bane. 5 omgange i indledende runder og 7 i finaler. Der er 6 deltagere i finalerne. Ved begrænset tilmelding køres fælles indledende heat.
 
 
Vedrørende salg henvises til FR reglementet dog kan kun personer på deltagerlisten byde.
I øvrigt henvises til FR  reglement.
 
Slutinstruktion kan ses på hjemmesiden umiddelbart efter anmeldelsesfristen udløb.
Deltagerlisten opdateres løbende på hjemmesiden.
 
DER ER LAGT OP TIL EN HYGGEDAG MED GODE HISTORIER FRA GAMLE DAGE.
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877