Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

BS referat 10-10

Referat fra Banesektionsmøde afholdt d. 2. sep. 2010.

Afbud fra Uffe, Torben, Anders og Jan B – alle p.g.a. arbejde.

Følgende var inviteret: Tage, Carsten S og Lene Christensen.

Referat fra forrige møde gennemgået uden kommentarer.

Da sektionen var noget mangelfuld blev mødet indskrænket til at gennemgå vores NEZ løb.

Det er ikke nemt at skaffe sponsorer men der laves TV fra løbet.

Det er efterfølgende besluttet at det bliver et 30 min. Program med forbedringer i forhold til det

første program.

Banen er klar til rep. af asfalt. Det er efterfølgende lavet og autoværnet er sat op og efterfølgende

godkendt af DASU.

Løbslederen ønskede at få lavet sikkerhedsmarkeringer med hvide striber, som ikke måtte

overskrides af officials før at alle deltagere havde passeret mållinien. Ønsket imødekommes.

Lene orienterede om støtteforeningens opgaver ved løbet. Problemet med bespisning af officials

lørdag aften drøftedes og vi fandt en løsning med madbilletter som burde kunne virke.

Der skal slåes græs overalt inden løbet og det sidste affald fra ZULU fjernes. Efterfølgende er der

slået meget græs og en enkelt aften med 2 – 3 græstrimmere vil gøre det perfekt.

Beregnerrummene er nymalede og vi mangler kun at få møblerne på plads og alt elektronikken

krontroleret.

Der skal monteres flere flagstænger og flagzone markeringer kontrolleres.

Løbslederen afholder senere møde med den øvrige løbsledelse

NÆSTE MØDE I BANESEKTIONEN ER D. 28. sep. KL. 19.00 i PITTEN.

Der opfordres kraftig til at møde idet der bl.a. skal søges om løb til næste år.

Steen bager.

Referent: Kaj S

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877