Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 17 feb 2010

Den 17.feb. kl.19.00 i Nysum

Tilstede:

Henrik Pedersen, Otto Christensen, Niels Erik Smith ( suppleant for Michael Thønninge, kart-sektionen), Steen Jørgensen, Irma Theilgaard.

Afbud fra Thomas Larsen og Kirsten Sørensen

1. Godkendelse af dagsorden

2. - Information fra kassereren,

Antal kontingentindbetalinger er på højere niveau end på samme tidspunkt i 2009.

Dette tyder på en positiv udvikling for MNJ.

- Budget:

Budgettet fremlægges af Otto, og godkendes uden bemærkninger.

3. Orientering fra formanden

a )

MRC, evt. udvidelse af bestyrelsen med MRC-formand, budget kr.25.000,-

Udvidelsen af MNJ med MRC-sektion og budget godkendes. Der arbejdes på at få et område til MRC biler i Aalborg Kommune, disse forhandlinger er ved sin afslutning, og der vil komme information på et senere tidspunkt. Der arbejdes på at dette bliver både for MRC biler på bane, men også for off-road MRC biler.

b )

Ungdomsskoleprojekt, MRC, orientering fra formand omkring evt. samarbejde med ungdomsskolerne om opbygn. af MRC som ungdomsskoleprojekt.

Der arbejdes endvidere på at udbygge samarbejdet med ungdomsskolerne til også at omfatte folkerace, men dette afhænger af aktivitetsniveauet i klubben

c )

Karting, sommerskole

Vi afventer orienterende møde med kommunen

d )

Motorsports Center Nordjylland projekt: udpegelse af ny projektansvarlig, samt arbejdsgruppe

Styringsgruppen for projektet er nu: MNJ formand er projektansvarlig og der udpeges 2 repræsentanter for kart-sektionen og een repræsentant for banesektionen. Navnene på sektionernes repræsentanter meddeles senere.

e )

Autocollege, folkerace

Samarbejde med Autocollege godkendes.

f )

Historic Rally Cimbria, pålidelighedsløb for historiske biler. måske 2011 ??

Principgodkendes, så vi arbejder på at kunne afvikle dette arrangement i 2011.

O-folk, som skulle have interesse i at arbejde med på dette projekt, opfordres til at henvende sig til formanden.

g )

Klubmesterskaber i In-door karting, for alle medlemmer.

Arrangementet bliver annonceret snarest på hjemmesiden. Så følg med der.

h )

Klubmærker til kørerdragt, klubtøj o.l.

Klubmærker:Godkendt, de vil være at købe om ca. 1 mdr. pris: kr 30,-, 2 for kr.50,-

Klubtøj: bestyrelsen er positivt indstillet, men har betænkeligheder ved at kunne komme til at hænge på reststørrelser, der arbejdes videre i samarbejde med Benny Kudahl.

i )

Godkendelse af web ansvarlig.

Afventer web-gruppen information

4. Information fra sektionerne

- Karting

Udvalget afventer bedre vejr, så dækbarriere kan opstilles inden banesynet, Der er træninglederkursus den 2.marts i Go-Kart World.

Der afholdes endvidere baneobservatør kursus 614 den 27.feb.

Endvidere opfordre sektionen DASU til ikke at afholde kurser der kolliderer med skolernes ferieperioder

- Bane

Planlægningen af sæsonens arrangementer forløber planmæssig. Sektionen mangler teknisk chefofficial, interesserede kan henvende sig til Steen.

Førstehjælplursus vil blive tilbudt i 2010.

DASU opfordres til at opdele teknisk kontrol kurser således at der laves kurser udelukkende med relation til offroad, da der spildes meget tid for vore official, som alligevel ikke vil bruge deres officiallicens ved asfaltløb.

- Rally

Der er mange gøremål til forberedelse af sæsonens aktiviteter. Der mangles frivillige hjælpere, det opfordre til at melde sig til Rally-sektionen.

- Støtteforeningen

Der er et ønske om nyt inventar (stole) og pokalskab, tilbud indhentes af gruppen.

 

5. Indstillinger til hæderbevisninger i Rebild Kommune. og evt. Aalborg Kommune.

- John B. Christensen og Stefan Andersen, 2.plads i DM i Mini rally blev indstillet,

- Andre, hvis andre mener at vi har glemt nogen, skal vi høre fra jer inden 26.feb.

6. Eventuelt

Intet under dette punkt.

 

7. Næste møde: Onsdag den 14. april kl.19.30 i Nysum

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877