Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

BS referat 22-11-07

Bane sektionsmøde 22,11,07

Til møde var Hans Sten Uffe Ib Klaus Kaj Michael

Der blev snakket om Em løb på Nysum Banen så der skulle tages kontakt med DASU om de vil være

med til at betale for at vi kunne få FIFA op og kik på vores bane for at blive godkendt.

Ib har snakket med Lasse om nye maskiner, men vi venter på en pris .

På ønskelisten er

En ny ged – Volvo med hurtig skift

En ny traktor med kost

En ny MF med klipper

Ib og Otto har kigget på en ny radiator på strøm som man kan ringe til og kan varme huset op.

Udlejning af banen

Det er besluttet at man kan leje banen for 1000 kr. i timen minimum 5 timer og så skal en mand fra MNJ

holde opsyn .

Ved valget til genneuralforsamling den 19,01,08 er Claus Michael Hans Tonny

Claus og Tonny ønsker ikke gen valg

Man kunne godt tænke sig at finde en mand til bestyrelsen der kunne sælge klubben i frem tiden .

Man mener også at der skal være en mand i bane sport udvalget til at koordinere aftaler.

Der mangler offiscals i alle retninger flagpost, løbsleder, tekniskchef, assistenter det skal der gøres noget

ved Claus og kaj vil kigge på opgaven

Der kom et ny forslag om at finder en person hver gang at der løb som er chef for områder som sørger for

flagposter og en til ryttergården der møder op om morgen før løbet.

Tidtagning.

Vi vil forlange at få en person på praktik sådan at man kan betjene anlæg og blive sat ind i eventuelle nye

regler

Ny presse medarbejder

Man vil prøve med en ny presse mand Michael har en opgave

Zulu løb

Man forventer en ny opgave med zululøb til efteråret vi vil vente og se hvad sker.

Virksomhedsløb kan der godt kom på tale

4-12-07 Møde med DASU på fjeldsted kro Carsten og Claus tager af sted vi vil høre nærmere

Arbejdes dag er den 1.12.07 05.01.08 og 02,02,08

Vandpumpe skal laves en stater på sådan den kan køre til sæson

Nyt dommertårn og pit er udleveret af kaj der skal bygges og arbejdet vil være i gang i december Ib og

Otto vil køre til Skanska og kigge på bygge materialer og Michael låner dem en bil til hente det hvis at de

kan bruge det .

Mødet slutter i god ro orden kl. 22,00 , Michael

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877