Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 1 juni 2016

Tilstede: Finn, Kaj, Jan, Marian, Asbjørn, John, Kirsten, Martin og Bruno

Finn: Kaj og Finn har været til dialog møde med Dasu, og unionen arbejder på at afskaffe kravet om ambulance til løb. Der er også arbejde i gang med at forenkle ansøgninger til politiet. Der er bestilt træningsforsikring til gokart. Motorsport Nordjylland har modtaget LO prisen.

Kirsten: Budget er rundsendt. Det hele ser rimeligt fornuftigt ud.

Bordet rundt:

Rally: Har været på flyvestationen og udstille, og vise bilerne frem. Godt arrangement. Sektionen har desuden hjulpet til ved Metal Rally 2 gange. VW har desværre valgt at aflyse det bestilte arrangement d. 19-20 juni.

Gokart: Der afholdes første arrangement på den nye bane d. 12/6 kl 10 til 16. De nærliggende kommuner og andre sponsorer er inviteret.

Støtteforening: Et medlem har meldt sig ud af bestyrelsen. Bestyrelsen har besluttet at de kan fortsætte. Alt er klart til de førstkommende arrangementer. Der afholdes klubfest 6/8.

Bane: Nysumcuppen er ikke helt så godt som forventet, hvad deltagerantal angår. De første indledende øvelser omkring NEZ er i gang.

Næste møde afholdes 10/8 2016 kl 19.00

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877