Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

BS referat 05-11

Referat fra banesektionsmøde 4 april

 

Banesektionsmøde afholdt i Nysum d. 4 april. Kl.19.00

Afbud fra Anders


Referat fra sidste møde gennemgået. Ingen kommentarer.


Steen orienterede om salg af annoncer til program. Det hænger sammen og skal være færdig senest tirsdag.

Banen blev godkendt ved banesyn. Vi skal dog prøve at finde en anden løsning på banemarkering end de orange rør vi bruger i dag.


Karina havde forskellige tilbud til annoncering. Folke Race løb annonceres mere lokalt, medens vi skal længere omkring med RC løb evt. TV reklame.


Ib har gennemgået alle maskiner og vi er sæsonklar.

Udvidelsen af depotet kører planmæssig. Det giver rigtig mange m2.


Kaj indkøber lidt ekstra ildslukkere + 3 højtalere.

Tidsplanen til Folke Race løbet ændres p.g.a. overvældende tilslutning.


Der blev lagt en plan for halbyggeriet. Opstartes umiddelbart efter at vi er færdige med ZULU optagelser dvs. 1. juli, og vi forventer at hallen er lukket til RC løbet d. 20. aug.

Der skal aftales hvem der laver hvad, og vi skal have alle byggematerialer klar inden start.

Torben er kontakt person med ideer og hjælp.

Bukkemaskine til at bukke autoværn med er på trapperne.

Torben kontakter Anders for opsætning af port til depot.


Jan B. arbejder videre med strøm. Forsøger at få det færdigt inden sæsonstart.

Anslået pris 20.000 kr. Vaskemaskine og tørretumbler er klar til FR løb.


Der var rigtig god tilslutning til den sidste arbejdsdag og vi blev stort set færdige med alle opgaver.

Rækværket i depotet skal dog laves og gerne inden FR løbet.

Derefter er der fast klubaften hver tirsdag med start kl. 18.00


Næste møde mandag d. 28 april. Kl. 19.00


Kaj S er ansvarlig for brød

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877