Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Marts 2013

Som ny formand i MNJ vil jeg prøve at føre nogle traditioner videre. Formands spalte er en af dem.
Først en stor tak til Henrik Pedersen for den tid, han har været formand i klubben og ydet et rigtig godt og stort stykke arbejde.
Otto Christensen som valgte at forlade jobbet som kasserer efter lang og tro tjeneste må man sige.
Der skal lyde en kæmpe tak til Otto for de mange år som kasserer.
Otto har været kasserer i 30 år og har da bestemt gjort det rigtig godt. Nu er det heldigvis sådan, at Otto har lovet at hjælpe den nye i jobbet i gang og fortsætter da også med medlems registrering samt hjemmeside ansvarlig for klubben. Og han fortsætter heldigvis også det store arbejde ude i Nysum sammen med Ib, som vi alle nyder meget gavn af.
Kirsten Sørensen overtog på generalforsamlingen jo så jobbet som kasserer. Derfor måtte vi så sige goddag og velkommen til en ny næstformand/sekretær, som blev Martin Bjerre.
Så nu venter vi bare på, at det bliver forår, så vi kan komme til at køre motorløb.
Vi fortsætter arbejdet med baneprojektet og har lige fejret, at vi har fået lov til at lave vaskeplads, hvor vi fik Gert Fischer, formand for teknik og miljø i Rebild Kommune, til at tage første spadestik. Vi havde også inviteret Poul Larsen fra LAG Himmerland, som har været så venlige at yde økonomisk tilskud til vaskepladsen, med til at fejre, at vi nu er i gang med første del af projektet.
Så nu går vi videre i arbejdet med planer med at udvide Rally Cross banen, hvor vi har holdt møder med Rebild Kommune og med Colas, som jo ejer den jord, vi gerne vil udvide på, og det er vi kommet rigtig langt med, så jeg synes det hele ser rigtig fornuftig ud.
Gokart banen har haft besøg af DASU som har godkendt banen for 2013, så når sneen er væk, er den klar til brug.
Vores Rally afdeling arbejder hårdt med forberedelserne med at stable en afdeling af DM rally på benene, som skal køres i juni måned.
Og når nu foråret kommer, skal vores bygninger have en kærlig hånd. Støtteforeningen skal også i gang med deres huse, hvor der skal ske en del vedligeholdelse samt laves en del ændringer af indretningen.
Så der er nok for alle at tage fat på, også inden sæsonen starter.
Med venlig hilsen
Finn Knudsen
Formand MNJ
 
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877