Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart
Alle årsberetninger for 2022
Formandens årsberetning for 2022.
 
Velkommen til vores årlige generalforsamling.
Medlemmerne bakker op om klubben og er trofaste og fornyer deres medlemskab, således at vi er ca. 474 medlemmer i MNJ ved udgangen af 22. Det fordeler sig således med licenser: Rally 13 Gokart 147 og Bane 172 og til sidst 142 uden nogen aktiv licens.
Et af vores store problemer er økonomi. Vi har stadig mange udgifter, og de manglende indtægter fra publikum gør ondt, men jeg kan sige, vi kommer igennem det.
Af store arbejder vi har fået lavet, er ny asfalt på gokart banen, og på vejen op af bakken fra RC Banen og stormskade på MRC banen. Desuden har vi skiftet en af vores maskiner, nok den dyreste vi har. Vores gamle grader kunne ikke mere, så derfor har vi investeret i en for os ny, som vi har købt i Tyskland, da det var ganske umulig at finde en her i landet, som vi kan bruge. Så derfor har vi brugt mange penge.
Det er derfor vigtigt, at vi måske udsætter noget af det, vi gerne vil lave/forbedre, indtil vi har skrabet penge sammen til det. Vi godt det er svært, alle synes at det, de skal have lavet, ikke så godt kan vente.
Miljøtilladelse er et punkt, jeg har haft med i flere år i mine beretninger. Nu prøver vi noget nyt, at få tilladelse til at køre med el på gokart banen de dage, hvor der ikke køres træning. Det synes vi jo er ligetil, men vi skal spørge, og det er ok. Og jeg tænker, det er noget, Peter får igennem uden problemer. 
Jeg vil ikke komme så meget ind på, hvad der er sket i de enkelte sektioner. Men selv om det er svære tider i klubben, sker der noget alle steder.
Så jeg synes godt, vi kan sige, MNJ kom ret godt igennem 2022.
 
Så vil jeg gerne sige tak til DASU for godt samarbejde i 2022.
 
Tak til vores sponsorer, som støtter MNJ på den ene eller anden måde.
 
Tak til alle dem, som kommer, når der skal laves noget.
 
 
Tak til alle frivillige officials her fra klubben, og endda også fra andre klubber. Alle vi frivillige fortjener et stort klap på skulderen. Uden os - var der ingen løb, hverken her eller der.

Tak til MNJ ´s bestyrelse, udvalg og APS for samarbejdet i 2022 - og tak til alle dem, der yder en stor indsats mellem vores arrangementer.

Tak til pensionisterne, som bruger meget af deres sparsomme fritid her i Nysum.
Uden alt den hjælp, ville klubben ikke være hér, hvor den er i dag.

Hvis jeg har glemt nogen, der også har ydet en indsats/støttet MNJ, så også tusind tak til dem.

Nu håber jeg, at alle møder glade frem til mange hyggelige stunder i resten af 2023.
 
Finn Knudsen
Formand MN
 
 
Banesektionens årsberetning for 2022
 
2022 blev for Nysumbanen et roligt år med et mindre antal arrangementer.
2 publikumsløb
Klubmesterskab + 2 Nysumcup.
Mini Lemans.
Træninger.
Derudover var der events og test dage.
Der har været god tilslutning til løbene. God tilslutning til Nysumcuppen i Folke Race – lidt mindre i Cross Kart og næsten ingen i rally Cross. Her er en opgave for banesektionen med planlægning i 23 og også lave bedre retningslinjer for klubmesterskabet.
 
Vi er økonomisk godt med. Det er dyrt at drive motorbane, og det er kun muligt med frivilligt arbejde.
Vi vil alle gerne have at banen altid står velplejet. Det får vi ros for – både af publikum og af kører. Den nye jokerlab blev indviet, og den er godkendt af de fleste af kørerne.
Startområdet blev færdigt med betonmur og trærækværk. Nu var Leif i gang, så han lavede rækværk og trappe op til kongelogen. Det ser godt ud.
Arne fik malet kiosken i svinget og forskellige andre reparationer.
Vejen fra Gården og ned til depotet blev asfalteret, så nu er der ingen undskyldning for ikke at komme op igen.
Kiosken ejes af Anpartsselskabet, og der kommer nye døre i ind til toiletterne her i foråret. Ivan er ved at male udhæng m.v. og så vil vi gerne have nye fliser på bagsiden af bygningen samt lavet støttemur i beton.
Vi har materialerne så det er lidt håndkraft der skal til.
Der skal laves flere strømstik i depotet – veje og dræn laves færdig og det inden RX Nordic.
 
Vi er godt kørendes med official, men alligevel er vi afhængige af andre klubber. Hvad der bliver af kurser her i foråret, er her i skrivende stund lidt usikkert.
Vi vil gerne have lavet et team som står for beregning til løbene.
Et som står for program, annoncering m.v.
Kioskudvalget skal have mere hjælp da overskuddet fra kiosk er en vigtig indtægtskilde.
 
Derudover glæder vi os til at samarbejde med det nye banesportsudvalg – det skal nok blive godt, men måske lidt op ad bakke i 2023
 
Tænk før i taler, og tænk 2 gange inden i skriver på FB. Der er officials der holder op, bare fordi de ikke gider at blive svinet til, og det kan vi ikke være bekendt. Hvis man er utilfreds med noget afvikling eller straffe – jamen så er der procedurer til, hvorledes man behandler dem.
Det er træls når sporten er nødt til at ekskludere medlemmer bare p.g.a. dårlig opførsel
 
Målsætningen må fortsat være at vi ligger forrest både med kvaliteten af løb, publikumsantal, stemningen omkring banen og løbene og udseendet af arealet generelt.
 
Til slut vil jeg takke bestyrelsen, sektionerne og ikke mindst kioskudvalget for samarbejdet i 2022.
Tak til klubbens sponsorer for at støtte op omkring banen.
Tak til samaritter, ambulance og læger, officials (både klubbens egne og dem fra andre klubber) DASU og alle andre der har været involveret i banens drift.
 
 
 
Rally-sektionens Formandsberetning for 2022
 
 
MNJ rally året 2022 startede ud med klubrally kursus og klubløb lørdag d. 23. april på Hobro Varmeværk. Der var desværre ikke så mange nye.
 
Der er de sidste par år kommet flere krav til vej afspærringer og omkørsel ved rallyarrangementer. Vi har tidligere lånt afspærring af kommuner, men de er mange steder
gået over til at lease en del af deres afspærrings materialer.  Vi har derfor været på udkig efter flere afspærringsbomme, og var heldige at købe en del billigt fra et firma, der havde lejet ud en gang til Tour de France.
 
Efter et vellykket Hill Climb rally i Lindum Skov i 2021 i samarbejde med HMS og Lindum by, blev samarbejdet og succesen gentaget i 2022, lørdag d. 21. maj med ca. 40 biler på startlisten.
 
Det var til 2022, sammen med DASU og Aalborg Kommune besluttet at MNJ i forbindelse med DM ugen i Aalborg, skulle afvikle en DM afd. I Rally show, der var udskrevet specielt til denne DM uge.
Det blev i samarbejde med Aalborg Kommune og Flyvestation Aalborg fundet 2 gode prøver på det militære område på flyvestationen og god plads til rallycentrum.
Da der manglede mesterskabsafdelinger til DM serien DSR sagde løbsledelsen ja til at opgradere rallyshowet til også at være en afdeling af DM rally, og der skulle dermed samtidigt findes nogle landevejsprøver. Der blev udset nogle tidligere anvendte områder syd for Aalborg og arbejdet med lodsejertilladelser gik i gang. Ved ansøgning til kommunen
blev der dog oplyst at der i området allerede var arrangeret cykelløb til DM ugen og løbsledelsen måtte derfor omstrukturere prøver og rutebog.
Prøverne på flyvestationen kræver meget afspærring og flere toiletvogne osv. og der blev store udgifter til leje af dette.
Da Rally Aalborg var DM tællende til Rally show og DSR var deltager tallet tilfredsstillende og økonomiske resultat blev et lille overskud, dog bedre end det forsigtige budget på et balanceret 0.
 
Efter DM rally og sommer ferie var det planlagt nogle klubrallykurser og klubløb, men det løb desværre ud i sandet, da der var brugt meget energi på DM rally. De resterende kræfter blev brugt på MNJ’s traditionsrige Herregårdsløb, der var tællende til JFM og afsluttende mesterskabs finale. Igen et flot arrangement der, der måske nu trænger til lidt fornyelse.
 
Der har i 2022 generelt været nedgang i deltager antallet til klubrally og nogle rally arrangementer og det kan desværre ses på økonomien i arrangementerne, når der er 20-30% færre deltagere.
 
Til sæson 2023 er der planlagt følgende arrangementer:
Lindum Skov Hill Climb lørdag d. 13. maj
DM Rally Show  lørdag d. 24. Juni
Herregårdsløb, DM klubrallyfinale lørdag d. 4. november
 
Der er i MNJ rallyudvalg besluttet, at der i 2023 ikke afvikles DM rally, da det er et stort stykke arbejde og mange udgifter. Der bliver dermed mere tid til at afvikle klubrally kurser og dermed gerne udvide med flere nye klubrallyhold 2023.
 
Til slut en tak for godt samarbejde i 2022 til: Alle Officials, Sponsorer, Rally-udvalgsmedlemmerne, de andre MNJ udvalg og bestyrelsen, samt DASU.
 
MNJ Rallysektion
Form. Kim Naujokat Jensen
 
 
 
 
 
  MRC formandens årsberetning for 2022
 
Så går 2022 på held, et år der startede hårdt op med stormen Malik som ødelagde en stor del af vores tag.
Det viste sig at vores hus ikke var forsikret, så vi selv måtte afholde udgifter til nyt tag.
Jeg vil takke Niclas og de som hjalp med at få tage fixet igen.
 
Til det vigtigste i 2022 , klubben har været godt besøgt gennem hele året, og dette kan følges på vores facebookside : Black Track RC, der slår vi alt op.
Vi har i år afholdt 3 runder klub løb i 4 klasser: 2wd,4wd,Racing Truck og Traxxas Rally, der var god opbakning til dette og tillykke til jer alle sammen med jeres placeringer.
 
Vi lagde billet ind på at holde DRCMU's afslutningsløb i DM serien for 1:10 EL offrod, og vi fik æren af dette arangement. Der var udbredt tilfredshed blandt deltagerne med arrangementet og anlæget.
 
I ønskes alle Glædelig jul og godt nytår.
MRC formand, Per Eriksen


 
 
 
Kart sektionens årsberetning for  2022
 
 
I Januar måned kom vi endelig ud af coronaens jerngreb, og vi har endelig lagt den bag os.  Det var rigtig godt for gokart sektionen, således at vi nu kunne koncertere os om det vi elsker så meget - Gokart..
 
igen mødte mange frivillige op til årets første arbejdsdag, når Allan Maanson kalder til arbejde. Det er det vi har brug for. Hvis der ikke kom frivillige og støttede klubben op, ja så var der ingen klub.  Ja vi er kommet langt med at lave banen, og ikke mindst ALT det der ligger uden for den. Det var også det vi brugte vores tid med i 2022.
dejligt var det også at Bruno, vores træningsleder/banechef, altid står klar, og de få gange Bruno har været forhindret, har i andre med en træningslicens været klar. TAK.
 
Entreprenør holdet havde allerede i 2021, lagt bunden til vores nye baneudvidelse, med stor niveau forskel og ikke mindst det store oplagte sving, således at det kunne sætte sig, vinteren over, indtil vi skulle have det asfalteret, her i 2022. vi gik også i gang med at lave paddock II, samt ny indkørselsvej til banen, oppe fra vejen. Med denne udvidelse, får vi faktisk næsten dobbelt så meget plads til kørerne.  Men en by bonde som jeg, er ikke rigtig klar over hvor meget sand/grus og jord der skal flyttes, for at lave sådanne udvidelser. Det er enormt.  SÅ IGEN TAK TIL ENTREPRENØR HOLDET, for jeres kæmpe indsats..
 
Igen i år har vi været meget begunstiget med at få Store sponsorater til klubben.  Assentoft Smede og Maskinforretning, Kent Seiersen.  Var igen meget storsindet, i at donerer et 12 x 24 mtr telt hal, til vores pitområde.  TAK Kent.
Sparekassen Danmark Fonden Hobro. Fik vi taget det fine nye elektroniske flagposter i brug, både over på banen og hos os i gokart. Igen KÆMPE TAK TIL SPAREKASSEN DANMARK, for igen at være så rundhåndet over for os.
 
Sommeren kom nærmere, og vi talte meget om nyt asfalt til vores baneudvidelse, men også asfalt til hele banen.. det blev bevilget af bestyrelsen i MNJ.  Vi gik i gang med at asfaltere hele banen primo September, hvilket vi var spændt på
Hvorledes det ville spinne an. Så det endte med at vi var med til hele asfalteringen, for at være sikker på at de gjorde det rigtigt… Det gjorde de. Kaaaanon arbejde fra deres side. for det skulle jo være HELT jævnt, og det blev det..
I samme ombæring, fik vi også støbt 2 KÆMPE fødder, til vores start/mål portal. (24 meter lang. Måske største i Danmark) Som vi har fået sponsoreret at Mads Møller DS Gruppen, sammen med et stålskelet til et hus til træningslederen.
 
Vi har udnævnt Henrik fra bestyrelsen, til at være vores reklame/banner chef, til vores nye hegn, og sving. Henrik står for kontakten til sponsorerne og opsætningen af reklamebannerne.
 
Vi fik også startet en helt ny ting op i klubben, nemlig puffo klubben: gokart for børn.  Igen har vi været heldige at fik sponsoreret 5 helt nye gokarts, hvor udlejningsindtægterne går ubeskåret til klubben. TAK OVE fra klubben. Vi skulle være den klub i DK som har fleste børn i den alder.
 
Vi fik også lavet en del mindre ting, så som mere el i pitten, lagt fliser uden for dommer tårnet, lavet hegn fra klubhuset ned til dommertårnet, ryddet lidt op i krogene.
 
Igen i år har vi været storforkælet med at Pernille og Gunhild igen startede deres lille Michelin restaurant for os, således at vi fik Dejlig mad, og hygge.  TAK TAK TAK til jer.
 
Vores medlemstal kom tilbage gennem året, efter Corona.  Vi fik desværre ikke tildelt særlig mange løb i året, men det har vi rodet bod på her i 2023.
 
En kæmpe tak til alle de frivillige som altid står klar, når der skal laves noget (desværre altid de samme.. men det er sådan det er)  uden jer var der ingen klub. Vores økonomi i gokart sektionen ser god ud, og er stigende, hvilket den også skal, således at vi kan investere i nye tiltag.
 
Vi glæder os til 2023, sammen med jer alle sammen.
 
Med gokart hilsner
 
Formand for gokart sektionen.
 
Jan Wurgler
 
 
 
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877