Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Kartsektions referat 02-2018

Møde i MNJ Gokartsektionen, d. 5. marts 2018
Afholdt på Hovangsvej, Hobro
 
Tilstede: Martin H S (Formand), Jan W ( næstformand), Bruno A, Henrik N, Ove E, Asbjørn S, Per S. (Supl) og Martin A (Supl)
Fraværende med afbud:  Jens K og Jesper L.
 
Referat (Asbjørn S):
 

 1. Siden sidst:
  1. MHS refererede fra mødet med Peter Dyhr, DASU ang. bane, pit og paddock, CIK, FIA, DSK
  2. JW orienterede om containere m. terrasser til lager/udlejning
  3. MA orienterede om status på klubhus
  4. AS orienterede om status på jordflytning ved sving 12
 2. Standerhejsning fastsættes til lørdag d. 7/4 kl. 8:45 – med kaffe mv. fra kl. 08:30. Der serveres pølser mv. ved middagstid. Der kan trænes 1. gang tirsdag, d. 3. april i tidsrummet 15 – 20.
 3. Der er ”Åbent Hus – Kom og prøv en GoKart” lørdag d. 28/4 i tidsrummet 10 – 15. Der er lukket for træning på dagen. Der udstilles 10 – 15 racerkarts, som også vil køre lidt opvisning/”træning” ind imellem gæsternes ture. Der arbejdes med flere muligheder for karts til gæsterne på dagen. Obs på nok hjelme i forhold til hurtig udskiftning af kørere. BA sørger for sedler til endagslicens, kuponhæfter til kvitteringer. Pris 100 kr. pr. tur = 5 omgange. Markedsføring af dagen aftales mellem MHS og JK. Øvrigt i forhold til dagen planlægges i april.
 4. Brugen af Facebooksiden ”Motorsport Nordjylland – Gokart” blev drøftet. Der var enighed om, at siden skal/kan bruges til oplysninger vedr. arrangementer på banen og i sektionen, spørgsmål med klar relation til samme, henvisning til nyt på hjemmesiden, spørgsmål af afhjælpende art omkring kart og udstyr blandt medlemmerne. Der var enighed om, at indlæg om køb/salg ikke må foregå på siden, men henvises til andre sider med det formål, at spørgsmål/indlæg uden et objektivt og konstruktivt indhold og god tone/pænt sprogbrug uden varsel slettes af administrationen.
 5. Igangværende projekter:
  1. Banegodkendelse – MHS gennemgik opgaverne og de løsninger som p.t. er besluttet. Sektionsmedlemmerne blev enige om, at målet på sigt er en bane med Grad B godkendelse.
  2. Dommertårn – PS fremlagde sine tanker og tegningsudkast til dommertårn. Den endelige beslutning om dommertårn afventer billeder og beskrivelser fra BA vedr. en mulighed fra Aalborg. PS fremlagde samtidig fine tegninger med 2 oplæg til baneudvidelse, etablering af Pit, Paddock, ParcFermé, Oplining, Vægt, Værksted, Lager mv. Alle var enige om at det fremlagte var gennemtænkt og inspirerende. Beslutninger om det videre forløb hermed vil være en løbende proces i sektionen.
  3. Pit/Containere – JW fremlagde skitse, tanker om, og status på etablering og udlejning af Containere mv.
 6. Lukket løb arrangeres søndag, d. 19/8 – 16/9 – 14/10 – 28/10 (reservedag, hvis behov)
 7. Støtteforening. MHS efterlyser minimum 2 medlemmer fra gokart til at indtræde i ”MNJ kioskudvalg”, som p.t. erstatter Støtteforeningen, der er ”hvilende” indtil en bestyrelse herfor kan etableres. 2 navngivne medlemmer tilspørges.
 8. Økonomi – det af den tidligere sektions overdragede driftsbudget blev drøftet og tilrettet med få ændringer. Investeringsbudget for 2018 blev etableret i enighed. Budgetterne fremsendes til MNJ’s bestyrelse til godkendelse.
 9. Eventuelt
  1. Pris for udlejning af bane til ungdomsskole etc. blev drøftet. Der indhentes oplysninger fra andre klubber.
  2. Pris for baneleje i forbindelse med prøvemedlemsskab  blev vedtaget til kr 500/Junior – kr 800/Senior for prøvemedlemsskabets periode.
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877