Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 2 sept 2015

Tilstede: Alle

Finn:

Velkommen til det nye kartudvalg.

Der er kommet invitation til kalendermøde med KU, kartsektion tager stilling til hvem der tager afsted. DASU`s udviklings konsulent skal inviteres, og se på kartbaneprojektet.

Generalforsamling 2016 bliver afholdt 23/1. Der er allerede kommet forslag til vedtægtsændringer.

Bestyrelsen henstiller til at alle sektioner får lagt referater fra møder, på hjemmesiden.

Gummigeden er væltet, og nogle af skaderne bliver dækket af forsikringen. Vi har lejet en anden gummiged, til vores egen er repareret.

Jordhandlen bliver gennemført, selvom ådalsprojektet er skrinlagt.  Der bliver lavet aftale med Ravnkilde, om at blive tilsluttet offentlig vand.

Der er indgået aftale med alarmfirma, om opgradering og vedligehold af alarm.

Martin:

Måske skal vi stoppe med at flytte trailere for kørerne. Det giver lidt panik, når depotet åbnes tidligere end forventet.

Ole:

Kurser for officials bliver opprioriteret. Klubkarts er i ringe stand, og der arbejdes på en alternativ løsning til næste år.  Der skal styr på opgaver i de forskellige arbejdsudvalg.

John:

Afventer at få afholdt evalueringsmøde om DM. Næste opgave er herregårdsløbet.

Sektionen har været ude til nogle arrangementer, hvor bilerne kunne vises frem.

Lonni:

Der var rigtig mange folk til NEZ, og der blev udsolgt af flere varer. Budbilen er gået istykker, og der arbejdes på en løsning.

Kaj:

God tilslutning til klubmesterskab. NEZ gik fint, men der var alt for få udenlandske deltagere.

På næste udvalgsmøde, skal der ideer til 2016 på bordet.

Der trænger til en alvorlig oprydning på loftet.

Kirsten:

Budget er sendt rundt. Økonomien ser fornuftig ud.

Gokartbane:

Med nyt udvalg, er der en stor opgave med at få overblik over opgaver, og få disse fordelt.

Finn tager fat i at arrangere møde i projektgruppen.

Næste møde:

1/10 2015 kl 19.30

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877