Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Kartsektionens referat 11-2018

Møde d. 5/11-2018
Tilstede: Asbjørn, Bruno, Henrik, Jan, Ove, Jens, Martin A og Martin S
Afbud: Per S
 
 
Dagsorden:
  1. Siden sidst
MS fortæller om siden sidst. Afholdelse af lukkede klubløb.
  1. Budget(ter) 
Drøftelse af drift- og etableringsbudget.
Få ændringer til driftbudget i 2019.
Etableringsbudgettet ændres med dommertårn og jordarbejde.
AMB skal opgraderes. Martin A, Bruno og Jens Karsø tager kontakt til de andre afdelinger i klubben om en fælles løsning.
  1. "Vinterhi" af anlægget
Opgavelisten for ”lukning” af anlægget drøftes og der sættes navne på hvem der ordner hvilke opgaver.
Containeren bliver tømt i slutningen af november.
  1. VM Støtte
En af klubbens medlemmer har kvalificeret sig til Rotax VM. Han har søgt om økonomisk støtte.
Det blev drøftet i sektionen og besluttet at det i øjeblikket ikke er en del af strategien, og samtidig prioriteres klubbens midler til færdiggørelse af anlægget. Han opfordres til at søge ved DASU og Facebook-indsamlinger.
  1. Fejring af klubmesterskabet 
Bruno tager kontakt til Allan ved Gokart World i Svenstrup om afholdelse af arrangementet samt mulighed for at køre race. Vi påtænker d. 13/1-2019. Bekræftelse kommer senere.
  1. Evt.
Vigtigheden omkring Facebook blev drøftet – samt et tidligere opslag.
 
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877