Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Kartsektions referat 03-2018

 

Gokartsektionsmøde d. 26. april 2018 kl. 19:00 – afholdt på Gården i Nysum.

Tilstede: Martin S, Jan W, Jens K, Bruno A, Ove E, Per S, Henrik N, Jesper L, Asbjørn S

Afbud:  Martin A

Referat: Asbjørn S

 

Siden sidst:

MS orienterede om status på godkendelse af banen til løbsafholdelse.

AS orienterede om status på de seneste måneders jordflytning ved sving 11 og 12, samt udlægning af knust beton i paddock 1 er færdig.

MS/AS orienterede om behov for optimering af sikkerhed for kørerne - og ved personers færden - på banen.  Ordensreglementet revideres og ophænges på synlige steder.

Skilt ved pit ”Kun adgang for licenshavere” sættes flere steder.

HN sørger for etablering af startbåse i maj 2018.

BA sørger for flagpostnummerskilte i den kommende uge.

BA sørger for bil til at hente defekte karts er klar inden for 14 dage.

Det er stadig planen med knust asfalt som toplag i paddock 1.

JW sørger for etablering af køkken i klubhus inden for 14 dage – og møbler er stillet i udsigt til juni måned.

JW og BA aftaler midlertidig dommertårn med C. Lindhardt på lørdag.

MS gennemgik tallene for indgået baneleje 2018. Enighed om, at tallet er ok – og at målet kan nås.

 

Åbent hus d. 28. april:

JK orienterede om FB konkurrencens glade vindere, som får en køretur i JK’s racergokart på åbent-hus-dagen.

Åbent-hus dagens program og opgaver blev endeligt fastlagt.

Kiosk/klubhus passes af Pernille M og JK

 

Evt.:

AS: Træningsassistent jobbet blev fordelt for de næste 17 dage.

PS: Status på kommende tiltag i bane/pit/paddock? – Afventer Tom K’s besøg med tanker og inspiration. Herefter holdes nyt møde for videre planlægning.

JL: Rep af asfalt i sving 11?   Afventer asfalt i pit – hvor maskiner er på stedet.

 

Mødet sluttet kl. 21:15

 

 

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877