Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 9. dec 2021

Bestyrelsesmøde

Dato: 9. december 2021

Sted: Gården, Nysum

 

 

Tilstede: Finn, Kirsten, Peter, Jan, Kim & Helle

Afbud: Martin & Anne.

Referent: Helle

 

Dagsorden:

  1. Orientering fra formanden

  2. Økonomi og budget

  3. Generalforsamling 2022

  4. Bordet rundt

  5. Evt.

  6. Næste møde

 

Finn byder velkommen.
 

1. Orientering fra formanden:


HUSK at informere formanden!

Jens-Kim Larsen var vores repræsentant til Repræsentantskabsmødet.

Der var for få deltagere til Binko Banko, så det skal overvejes, om det var sidste gang.


2. Økonomi og budget:

Regnskabet blev gennemgået.

Budgettet for 2022 blev gennemgået.

 

3. Generalforsamling 2022:

Næstformandsposten ønskes opdelt i 2.

- Næstformand
- Sekretær samt assistent til kassereren

 

4. Bordet rundt:

 

Gokart:

Det har været en god sæson.

Assentoft Smedie har sponsoreret en telthal på 300 m2.

DS Gruppen har sponsoreret start/mål portal.

Skelettet til træningslederhuset er klart.

Der søges sponsorater til slidlag på hele banen.

 

Bane:

Det har været en tilfredsstillende sæson trods udfordringerne pga. Corona.

God opbakning til kiosken fra deltagerne.

DM kalenderen for 2022 er færdig. Åbent hus bliver i 2022 afholdt på samme dato for alle de deltagende offroadbaner.

Der er lagt nyt asfalt efter målstregen samt ved den nye joker. Broen har fået nyt slidlag på.

Der arbejdes på at fjerne de sidste dækvolde samt færdiggørelse af den nye joker. Banen skal have den helt stor tur efter nytår.

 

MRC:

Der mangler en del oprydning, hvilket der sættes fokus på nu.

Der ønskes en vinterbane. Der skal kigges på muligheder på matriklen.

 

Rally:

Der opnås stor gavn af den nye trailer. Den mangler dog MNJ logo samt reklamer.

Klubrally den 30. oktober var godt besøgt med 50 deltagere.

Der er afholdt præmiefest, hvor der blev uddelt pokaler til klubmestrene.

Der er planlagt følgende for 2022:

  • 21/5 Historisk Hillclimb

  • 25/6 DM Rallyshow i Aalborg med mulighed for udstilling

  • 29/10 Herregårdsløbet

 

7. Evt.:

 

Ingen bemærkninger.

 

8. Næste møde

 

22. januar 2022 kl. 09.00 på gården.

 

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877