Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

BS referat 02-10

Mødereferat fra d. 22/4 2010

Alle mødt.

Referat fra forrige møde blev gennemgået uden bemærkninger

Uffe refererede fra bestyrelsesmødet. Følgende datoer i 2011 ligger fast:

Generalforsamling d. 29/1 2011

Klubmesterskab i indendørs gokart 6/2 2011

Rally Kimbria 10/4 2011

Herregaardsløbet 13/11 2011

Uffe havde fået radioer retur fra rep. + indkøbt div. tilbehør.

Rallysektionen havde klaget over oprydning i garagen. Taget ad notam.

Jan B: Strøm delvis færdigt. Det resterende laves efter prioteret rækkefølge.

Ib: Klipperne er efterset – brakpudser mangler. Brug af vandpumpe blev gennemgået således

at vi undgår at dynamoen brænder af igen. Vi mangler pakninger til pumpen – Uffe skaffer.

Hovedet til gevindskæreren er defekt. Karina henter ny i Vebbestrup.

Sten: Byggeri af hal blev besluttet og omfanget af annoncering blev godkendt.

Kaj S: Der indkøbes nye ildslukkere efter ny standard. Klubbens medlemmer kan købe de

gamle til 100 kr./stk.

Åbent Hus blev diskuteret. Vi starter med kaffe kl. 0800. Der er rimelig styr på biler.

Der holdes møde med løbsledelsen fra RC løbet torsdag d. 20. maj kl. 1930

Næste banesektionsmøde er torsdag d. 27. maj kl. 1900

Referent

Kaj S

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877