Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Kartsektionens beretning for 2015

2015 har være et skælsættende år for MNJ Karting – Farvel til Mou gokart bane og goddag til Nysum Gokart Bane!

Etablering af den nye bane i Nysum er gået fra at være et mere langsigtet projekt til at blive konkret plan til realisering allerede i 2016. Mou banens nye ejers beslutning om ikke at forlænge aftalen om træning på Mou kartbane i 2016 har gjort at der blev sat fuld fart på realiseringen baneprojektet.

Etablering den nye bane, er opdelt i faser hvoraf første fase er projekteret til at udgøre en ca. 925 m lang og mindst 8 meter bred bane med de allermest nødvendige pit og serviceområder.  Med formidabel opbakning fra MNJ, anses det for realistisk at vi vil kunne indvie denne nye asfalt allerede inden maj 2016! Der er desuden indkøbt en toiletvogn og affaldscontainer som bliver opstilles ved banen. Videre vil de allerede erhvervede, og nu tømte, mandskabscontainere blive opstillet ved banen. Det er et nyt spændende perspektiv at vi i karting sektionen vil få mulighed for at indrette egne klubfaciliteter og dermed få mulighed for at etablere en støtteforening. Der er fra MNJ’s side et udtalt håb om et fremtidigt samarbejde mellem støtteforeningen fra Nysum Banen og en støtteforening omkring kartingbanen.

På kortere sigt arbejdes der videre med en udbygning af banens længde til op imod 1400 m. Der er fra MNJ’s (og DASU’s) side et håb om, at en yderlig udbygning af service & support faciliteterne på længere sigt, vil kunne udvikles til CIK-homologeret standard og dermed tillade afvikling af internationale løb. Der er mulighed for at dette kan blive den første og måske endda den eneste af sin art i Danmark.

Sektionens økonomi er på kort sigt udfordret af dalende medlemstal. Dette vurderes at være forbigående idet en del tidligere medlemmer, grundet manglende asfalt, har valgt at søge medlemskab i andre klubber. Med opbakning fra MNJ, ikke mindst økonomisk, arbejdes der på at etablere aftaler med omkringliggende klubber MNJ’s medlemmer i 2016 vil kunne træne på disses baner uden merudgift for medlemmerne. På sigt er der tillid til at klubbens medlemstal igen vil stige også idet der syd for Nysum vurderes at være potentiale for nye medlemmer. Videre er de perspektiverne fremadrettet positive idet udgifter til bane leje er reduceret væsentligt. Imidlertid er det besluttet at fastholde medlemskontingentet således at klubben har økonomi til etablering af de nye og egne faciliteter i Nysum. Der må forventes en del omkostninger til idriftsættelse af banen med tidstagningsudstyr, lysanlæg samt øvrige klubfaciliteter.

Selvom MNJ i 2015 alene nåede at byde ind med et mindre antal klubløb så så blev det alligevel til et par rigtigt flotte sportslige resultater fra et par af MNJ’s medlemmer i årets løb:

  • Regine Grynnerup, 3. plads ved EM.
  • Jonas Lindhard Nielsen, Nordisk Mester, Dansk Mester, Kart Cup Nord Mester

I årets løb måtte vi desværre også pludseligt tage afsked med vores gode motorsportsvenner og tidligere MNJ-medlemmer, Lasse og Erik som vi har kendt i en del år på de danske motorsports baner og især i Mou. Æret være deres minde.

Afslutningsvist konstateres det at 2015 har været præget at stor udskiftning i bestyrelsen af karting sektionen. Det viste sig i august måned nødvendigt at afholde en ekstraordinær generalforsamling med nyvalg af medlemmer til bestyrelsen. Klubben har været udfordret af beskeden medlemsopbakning til klubarbejdet og det vurderes at kunne blive en udfordring for karting sektionen at følge tempoet i bane etablerings aktiviteterne det kommende år.

Undertegnede påtog sig opgaven som (midlertidig) formand for karting sektionen på den ekstraordinære generalforsamling og giver hermed stafetten videre med ønske om god vind fremad. Vi ses til race i Nysum 2016!

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877