Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 15. okt. 2022

 
 
                                                                  Bestyrelsesmøde
                                                                  Dato: 15. oktober 2022
                                                                  Sted: Gården, Nysum
 
 
Tilstede: Finn, Peter, Jan, Kim, Per, Kaj & Helle
Gæst: Asbjørn
Referent: Helle
 
Dagsorden:
  1. Orientering fra formanden
  2. Økonomi
  3. Bordet rundt
  4. Generalforsamling 2023
  5. Evt.
  6. Næste møde
 
Finn byder velkommen.
 
 
1. Orientering fra formanden:

Der har været møde i DASU, hvor de nye udvalgsformænd blev præsenteret.

DASU opfordrede til, at klubberne gør det billigere for passive medlemmer.
Der vil igen i januar 2023 være mulighed for at indløse licens med rabat for aktive medlemmer.

Der er repræsentantskabsmøde den 19. november 2022. Finn og Peter deltager.

HUSK AT SÆTTE LÅNTE TING TILBAGE PÅ DERES PLADS!!


 
2. Økonomi:
 
Regnskabet blev gennemgået.

Der vil blive lavet en overskuelig gennemgang af klubbens investeringer til generalforsamlingen.

Økonomiudvalget ser på klubben ovenfra, så klubben altid har den ønskede likviditet. Udvalget består af Asbjørn, Finn og Helle.
Investeringer vil blive analyseret herfra og videregivet til bestyrelsen, som så tager beslutning på baggrund heraf.
Maskinparken er en betydningsfuld post, men også en frihed til klubben.

Deadline for budget 2023 er den 8. januar 2023.


3. Bordet rundet:
 
Per – MRC:
Bygningen skal stormskadesikres og godkendes af forsikringen inden udløbet af oktober 2022.
Gode resultater i DM.


God opbakning til klubmesterskabet.
Resultater for begge er på vej på hjemmesiden.
Det meste af banen er løbende renoveret i løbet af året.


Jan – Gokart:
Der er udarbejdet et oplæg med organisationsplan og udvikling af udvalget.
Ingen opbakning til informationsmødet.
Der mangler hænder til arbejdsopgaver på banen.
Der er stor opbakning fra kørerne efter den nye baneudvidelse samt asfalt.
Banen er godkendt til grad C til og med 2023.
Der ønskes at afvikle træninger enkelte lørdage i løbet af vinteren.
Der er fuld gang i at få solgt bandereklamer.


 
Kim – Rally:
Der er indkøbt 10 afspærringsbomme.
Der ønskes at låne pulverslukkere, radioer mv. fra banen til Herregårdsløbet den 29. oktober 2022. Planlægningen er i fuld gang. Deltagerantallet er desværre lidt nedadgående i Rally.
Det er stadig i overvejelserne, om der skal køres DM rally på flyvestationen i Aalborg i 2023.
Der ønskes reklameskilte på traileren.


 
Kaj – Bane:
Der er et løb tilbage i år. Deltagerantallet er lidt skuffende. Der vil blive foretaget forbikørsels-målinger for at hjælpe kørerne med at se, hvilket niveau deres køretøj er på.
Der er stadig ledige annoncepladser i udsendelserne om banen.


 
Peter – Miljø:
Møde afholdt angående støj imellem offroadklubberne samt Baneudvalget. Der forventes følgende:
Standmåling fastholdes i 2023. Bliver køretøjet kasseret ved standmålingen, vil der være mulighed for efterkontrol i en forbikørselsmåling. Under løb bliver der lavet forbikørselsmålinger. Overholdes denne ikke, bliver der lavet en efterkontrol som standmåling.
100% forbikørselsmåling i 2024. Det er tydeligt at høre, om det er med fuld belastning på motoren eller ej. Hvis der er ikke køres med fuld belastning til støjmålingen, bliver køreren udelukket.

Vi mangler tegninger af vores bygninger. Kim påtager sig opgaven.


 
4. Generalforsamling 2023:

Generalforsamlingen afholdes den 21. januar 2023 kl. 13.00.

Der skal findes en ny formand samt sekretær.


5. Evt.:
 
Ingen bemærkninger.
 
 
6. Næste møde
 
 11. januar 2023 kl. 19.00 på gården.
 
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877