Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

BS referat 02-14

Referat fra Banesektionsmøde 2 afholdt 10 febuar 2014

 

Fremmødt. Klaus, Ib, Jesper, Steen, Kim Jens og Kaj.

Afbud fra Kenn.

Fraværende: Michael, Torben og Anders.

Efter at Jan er udtrådt af banesektionen fortsætter Baneprojektgruppen med 2 medlemmer fra banesektionen.

Der var været et møde mellem Kaj, Steen , Finn , Otto og Ib for gennemgang af jordflytning og senere skal der besluttes hvorledes autoværn, rækværk m.v. placeres.

Arbejdet med støbning af tunnel startes snarest.

Kaj havde før mødet rundsendt et udkast til budget. Det blev gennemgået og godkendt med små rettelser. Det er efterfølgende rettet til med sponsorindtægter.

Der indkøbes nye typer af billetter og der skal være mere styr på det især med fribilletter.

Der er købt ny traktor til tipvogn og den leveres i uge 7.

Der er købt anden gravemaskine og den leveres også i uge 7.

Finn og Otto skal undersøge mulighederne for forsikring af ovennævnte.

Klaus har ændret lidt på hjemmesiden og det ser fint ud.

Han søger om fornyelser af relevante officialsgrader.

Følgende ansvarsområder blev fordelt:

Ib:        Banechef og servicering af store maskiner

Jens:    Servicering af småmaskiner.

Kim:    Flagposthuse, flagstænger m.v.

Steen:  Rækværk, truck m.v.

Klaus:  Hjemmeside, officiallister, strøm, højtalere m.v.

Jesper: VVS, annoncering, plakater

Kaj:     Jordflytning, administration, annoncering, plakater m.v.

Vi mangler stadig autoværn, dækvolde, dækbarrikader, bygningsvedligehold m.v.

Næste møde er ??

Afbud til formanden.

Banesektionen

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877