Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 11. jan 23

 
 
 
 
Bestyrelsesmøde
Dato: 11. januar 2023
Sted: Gården, Nysum
 
 
Tilstede: Finn, Peter, Kim, Kaj & Helle
Repræsentant for gokart: Michael
Repræsentant for MRC: Peter
Referent: Helle
 
Dagsorden:
  1. Orientering fra formanden
  2. Økonomi
  3. Bordet rundt
  4. Generalforsamling 2023
  5. Evt.
  6. Næste møde
 
Finn byder velkommen.
 
 
1. Orientering fra formanden:

Finn og Peter har været til repræsentantskabsmøde ved DASU. Nu er de fleste udvalg blevet besat.

Priser fra DASU er uændret.

Anne, vores medlemsadministrator, ønsker at stoppe efter 2023, så der skal findes en ny og evt. et nyt system.

Sportity app til løbsafvikling skal overvejes, om vi skal bruge det i klubben i 2023.
 
Aalborg lufthavn har spurgt, om vi afvikler rally igen i 2023? Der er igangsat undersøgelser for at finde ud af mulighederne.

Aalborg kommune har inviteret til 2 infoaftner. Hvem deltager?

Når der afvikles kurser i klubben, så er det vigtigt, at DASU informeres herom.

Der vil blive strammet op på, at det er formanden fra de enkelte sektioner, der deltager i bestyrelsesmøderne og ej en substitut.2. Økonomi:
 
Regnskabet og budgettet for 2023 blev gennemgået.

Der er stadig ledige tv spots til udsendelserne om banen.
 
Der undersøges muligheder via Støt lokalsporten.


 
3. Bordet rundet:
 
Peter – MRC:
Der skal køres klubløb igen i 2023.
Der afventes muligheder for en DM afdeling.


Michael – Gokart:
Der er udarbejdet en organisationsopdeling, som er i gang med implementering.
Der er afholdt kalendermøde, hvor årets møder, arbejdsdage samt arrangementer blev fastlagt.
Der er flere, der ønsker at opstille til gokartudvalget.


 
Kim – Rally:
Der afholdes møde i sektionen i næste uge.
Hill Climb, Lindum Skov og DM Rallyshow er i kalenderen.


 
Kaj – Bane:
Kalenderen er på plads inkl. RallyX Nordic. Der ønskes opbakning fra hele klubben hertil.
Der holdes møde med DASUs banesportsudvalg den 15. januar 2023.
 
 
Peter – Miljø:
Der arbejdes på tilladelse til at køre med El-motorcykler på gokartbamen samt sammenlægning af 2 weekender til én forlænget weekend.
Der skal sendes ansøgning til kommunen angående løbsansøgninger, så info skal gerne modtages hurtigst muligt.4. Generalforsamling 2023:

Generalforsamlingen afholdes den 21. januar 2023 kl. 13.00.
Asbjørn har sagt ja til at være dirigent.
HUSK deadline for beretninger til hjemmesiden er søndag den 15.01.2023.


5. Evt.:
 
Ingen bemærkninger.
 
 
6. Næste møde
 
Den 21. januar 2022 kl. 10.00 på gården.
 
Alle bestyrelses- samt sektionsmedlemmer mødes til et møde direkte efter generalforsamlingen.
 
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877