Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Kartsektionen referat 01-2021

Gokartsektionsmøde d. 26. jan 2021 kl. 19.00 på ZOOM – virtuelt møde.
Deltagere: Jan W, Ove E, Henrik N, Bruno A, Martin S, Allan M, Asbjørn S.(ref)
 
1. Siden sidst:  JW orienterede om status på de igangværende opgaver, som blev gennemgået ved sidste møde.
Desuden orienterede JW om alle de tilsagn, der er givet fra flere forskellige virksomheder og personer om sponsering af materialer, udstyr m.v.
AS orienterede kort om status på de igangværende jordarbejder.
 
2. Der er igen givet en meget stor donation fra Jutlander Bank Fonden (tidl. Sparekassen Hobro Fonden). Denne gang har de bevilget kr. 352.000 til elektroniske flagposter til begge baner. Klubbens ledelse og sektionerne er meget taknemmelige herfor.
For Gokarts vedkommende arbejder JW videre med den endelige konfiguration af disse flagposter.
 
3. Der skal besluttes materiel til opdeling af banens pit og tilkørsler til banen.
Desuden skal der etableres et ly til træningslederen.
JW indkalder til et planlægningsmøde herom på anlægget i starten af februar.
 
4. AM sørger for opdatering af priser på hjemmesiden for medlemskab og banekontingent.
 
5. JW orienterede om en henvendelse fra en forhandler af gokartdele, som ønskede at være tilstede med sin forretning på Tom K Karting Arena. JW arbejder videre hermed.
 
6. BA orienterede om, hvilke træningsledere han har aftalt afløsning med.
Der er Kart Cup Nordløb på Tom K Karting Arena d. 22. maj og den 28. august.
 
7. BA orienterede om hvilke officials der skal have uddannelse.
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877