Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Generalforsamlings protokollat 2023

Generalforsamling – Motorsport Nordjylland
Dato: 21. januar 2023
Sted: Gården Nysum
 
 
Formanden bød velkommen.
 
1 minuts stilhed for Kirsten Sørensen. Ære være Kirstens minde.
 
1. Valg af dirigent og stemmetællere
Asbjørn Schrum blev foreslået og valgt til dirigent. Han bekræftede at generalforsamlingen var lovlig og indkaldt i tide.
Gunhild Maansen, Preben Stensballe, Christina Konge & Hans Kristian Petersen blev valgt til stemmetællere.
Der var 56 stemmeberettigede medlemmer til stede.
 
2. Valg af referent
Helle Vinkel Nielsen blev foreslået og valgt.
 
3. Formandens + sektionsformændenes beretning
Alle beretninger var på hjemmesiden fra søndag den 15. januar 2023. Gokarts beretning dog først fra onsdag den 18. januar 2023
Formandens beretning blev oplæst og godkendt.
Ingen yderligere bemærkninger.
De øvrige beretninger blev godkendt.
 
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Revisor Henrik Tange gennemgik regnskabet.
Regnskabet blev godkendt.
 
5. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
 
6. Valg af formand
Finn Knudsen var villig til genvalg.
Finn Knudsen blev valgt for 2 år, dog skal der arbejdes intens på at finde en ny formand. Gerne indenfor 1 år med senest indenfor 2 år.
 
8. Valg af kasserer
Punkt 7 og 8 blev byttet om efter dirigentens ønske.
Helle Vinkel Nielsen indtrådte som kasserer efter Kirsten Sørensens bortgang, men er aldrig valgt officielt.
Helle Vinkel Nielsen blev valgt for yderligere 1 år.
 
7. Valg af sekretær
Da Helle Vinkel Nielsen blev valgt til kasserer, skulle der vælges en ny sekretær. Karen Larsen blev foreslået.
Karen Larsen blev valgt for 2 år.
 
9. Valg af næstformand

Udgik, da posten kun vælges i lige år.
 
10. Valg af medlemmer til Rallysektionen
Kim Naujokat Jensen var ikke villig til genvalg.
Bjarne Sørensen var villig til genvalg.
Kristian Wulff Nielsen var ikke villig til genvalg.
Niels Bjerre var ikke villig til genvalg.
Thomas Vig Sørensen havde trukket sig fra sektionen.
Martin Von Der Hude Sall havde trukket sig fra sektionen.
Niclas Henriksen havde trukket sig fra sektionen.
Christian André Lykke Falck Christensen var villig til valg. Fuldmagt var modtaget.
Bjarne Sørensen samt Christian André Lykke Falck Christensen blev valgt for 2 år.
Generalforsamlingen bemyndigede Rallysektionen til at finde de ekstra medlemmer inden udgangen af marts 2023.

11. Valg af medlemmer til Banesektionen
Malene Sørensen var ikke villig til genvalg.
Ib Jensen var ikke villig til genvalg.
Kim Nielsen var villig til genvalg (Vodskov). Fuldmagt var modtaget.
Arne Staun var villig til genvalg. Fuldmagt var modtaget.
Peer Rahbek var villig til valg. Fuldmagt var modtaget.
Lærke Madsen var villig til valg.
Klaus Knudsen var villig til valg.
Kim Nielsen var villig til valg (Mariager).
De opstillede kandidater præsenterede sig selv.
 
Resultatet af afstemningen blev følgende:
Lærke Madsen blev valgt til sektionen for 2 år med 47 stemmer.
Klaus Knudsen blev valgt til sektionen for 2 år med 32 stemmer.
Kim Nielsen (Vodskov) blev valgt til sektionen for 2 år med 28 stemmer.
Kim Nielsen (Mariager) blev valgt som suppleant for 2 år med 25 stemmer.
Peer Rahbek fik 21 stemmer.
Arne Staun fik 11 stemmer.
Der var 3 blanke stemmer.
 
12. Valg af medlemmer til Gokartsektionen
Martin Hjortshøj Schrum var ikke villig til genvalg.
Bruno Andersen var villig til genvalg.
Allan Maansen var villig til genvalg.
Mikkel Hansen var ikke villig til genvalg.
Alex Maansen var villig til valg.
Michael Nilling var villig til valg.
Dennis Granvig var villig til valg.
Daniel Holm var villig til valg. Fuldmagt var modtaget.
Allan Husted var villig til valg.
De opstillede kandidater præsenterede sig selv.

Resultatet af afstemningen blev følgende:
Allan Maansen blev valgt til sektionen for 2 år med 41 stemmer.
Alex Maansen blev valgt til sektionen for 2 år med 39 stemmer.
Dennis Granvig blev valgt til sektionen for 2 år med 31 stemmer.
Michael Nilling blev valgt som suppleant for 2 år med 28 stemmer.
Allan Husted fik 16 stemmer.
Bruno Andersen fik 12 stemmer.
Daniel Holm fik 12 stemmer.
Der var 5 blanke stemmer og 4 ugyldige stemmer.
  
13. Valg af medlemmer til MRCsektionen
Der har indtil nu kun været 1 suppleant i sektionen i stedet for 2. Bestyrelsen vurderede, at det var acceptabelt med 1.
Per Eriksen var villig til genvalg.
Carsten Benzon var ikke villig til genvalg.
Brian Bang Kristiansen var villig til valg.
De opstillede kandidater præsenterede sig selv.
Per Eriksen blev valgt til sektionen og Brian Bang Kristiansen som suppleant. Begge blev valgt for 2 år.
 
14. Valg af formand for Rallysektionen
Preben Stensballe blev foreslået af sektionen indtil sektionen er fuldtallig. Det blev godkendt af generalforsamlingen.
 
15. Valg af formand for Banesektionen
Kaj Storgaard blev foreslået af sektionen og godkendt af generalforsamlingen.
 
16. Valg af formand for Gokartsektionen
Jan Würgler blev foreslået af sektionen og godkendt af generalforsamlingen.
 
17. Valg af formand for MRCsektionen
Per Eriksen blev foreslået af sektionen og godkendt af generalforsamlingen.
 
18. Valg af revisorer
Henrik Tange var villig til genvalg (Ekstern revisor).
Gunhild Maansen var villig til genvalg (Intern revisor)
Preben Stensballe blev valgt til formand for Rallysektionen, så der skulle vælges en ny intern revisor.
Knud Erik Nielsen blev foreslået og var villig til valg (Intern revisor).
Alle blev valgt.
 
19. Eventuelt

Formanden – Tak til alle dem, der ønsker at gøre en indsats, samt tak til alle dem, der har gjort et stort stykke arbejde for klubben, bestyrelsen samt udvalg.

Vores nuværende medlemsadministrator stopper fra årsskiftet 2023/2024, så der skal findes en ny.
Når der sendes penge til medlemsadministratoren, udenom Holdsport, så husk venligst at fremsende dokumentation herpå via mail.
 
Venligst respektér andres tid, så undgå at kontakte folk på umenneskelige tider. Skriv venligst en mail i stedet for.
Husk den gode tone overfor alle i klubben.
 
Dirigenten takkede for god ro og orden.
 
MNJ var vært ved en bid brød samt drikkevarer.
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877