Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 19. okt 2017


Tilstede: Asbjørn, Henrik (kart), Jan, Steen, Martin, Kirsten, Finn, Henrik (rally). Der er afbud fra Dorte
 
Finn: Har været til møde med DASU på Fangel kro. Der er noget nyt i gære omkring narkotikatest. Derudover gør DASU opmærksom på at der kun kan være 2 værger for en ungdomskører, og man derfor ikke kan bruge en anden myndig til at underskrive.  Der kommer sandsynligvis et forslag fra bestyrelsen om at man ikke kan have licens hvis man ikke har ret til at erhverve kørekort. Der kommer også forslag om nye licenspriser.  

Kirsten: Der er rundsendt budgetter. Det ser fornuftigt ud. Der er indkøbt nyt regnskabs program til Kirsten. Asbjørn: Der arbejdes på at undersøge om vi kan blive momsfritaget på nogle områder.  Der er udarbejdet en forsigtig beregning af hvordan årets resultat kommer til at se ud.    Der arbejdes på at få overblik over hvilke fonde der skal søges midler hos, feks til færdiggørelse af klubhus på gokartbanen.

Repræsentantskabsmøde:  Steen og Jesper deltager i kalendermødet.  Kaj og Jan deltager i repræsentantskabsmødet.

Generalforsamling 2018: Generalforsamlingen afholdes 20 januar kl 13.  Der afholdes bestyrelsesmøde fra kl 10. Sektionerne undersøger nærmere hvem der vil genopstille, og hvem der evt gerne vil opstille.  Det vedtaget at der, fremadrettet, bliver lagt billetpriser på hjemmesiden så snart løbet oprettes, og at bestyrelsen orienteres om prissætningen inden denne offentliggøres.

Steen: Der skal findes en løsning på den bagerste vold på starten.

Gokart vil arbejde på at få færdiggjort banen og de omkringliggende faciliteter.

Henrik (rally) har deltaget i møde omkring 2018. DM rally og Mini rally vil blive sammenlagt i 2018. Herregårdsløbet er godt på vej. O-løbet er sløjfet, og der gives præmie til hurtigste klubmedlem.

Eventuelt: Efter den tragiske ulykke i Randers, har DASU startet en indsamling til de efterladte.  MNJ har besluttet at klubben også støtter indsamlingen.

Det undersøges i øjeblikket om der skal ændres noget på vores miljøtilladelse.
 
 
Næste møde:  7/12 kl 19,00
 
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877