Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

BS referat okt 09

Referat fra banesektionsmøde d. 12/10 og 27/10 2009

Kalender 2010.

Ansøgte løb blev gennemgået. Michael og Kaj deltog på DASU´s kalendermøde.

Nysumbanen har foreløbig:

18. april: FR CUP

8. – 9. maj: RC og CK løb

18. – 19.sep.: NEZ

2. okt.: FR Ladies + jun.

3. okt.: Folke Race

Vedr. klubmesterskab gør kalenderen at vi ikke som vi plejer kan afvikle klubmesterskabet første

lørdag i aug. En mulighed er at det afvikles over 3 gange og i såfald er 1. afd. d. 15. maj.

Det bliver endeligt vedtaget når kalenderen er endelig – efter d. 8. dec.

Der arbejdes på at vores program skal have et nyt format. Kaj undersøger priser og

problemstillingen vedr. trykning.

Michael og Kaj deltager i et møde med de andre RC klubber, hvor DASU´s Sportschef Bo Baltzer

er med. Emnet er, hvordan vi kommer videre med elitearbejdet i Rallycross efter Preben´s død.

Klubben deltager også i Rallycrosskørernes årsmøde. Vi blev enige om de forskellige

problemstillinger og diskuterede de forslag der er fremkommet til årsmødet. Vi er enige om, at

klasseinddelingen og teknisk reglement må kørerne selv finde ud af, og omkring løbsafvikling har

vi også et standpunkt til mødet.

Klubben deltager også i DASU´s informationsmøde og et møde med DASU´s Breddeudvalg.

Arbejdsdage i vinter:

Der er mange opgaver der skal laves færdig inden banesyn til foråret og inden vi kan køre på banen

igen.

FØRSTE DAG ER LØRDAG D. 14 NOV: KL 0900

Her kan der bruges mange mennesker og det er vigtigt at du møder op. Efter denne dag vil der blive

arbejdet i hold og planlægning vil herefter tage hensyn til vind og vejr.

AUTOVÆRN: Ansvarlige Jan, Anders og Uffe.

1: Udbedring af sikkerhed ved flagpost 1 – 4 – 5

Anders sørger for at få bøjet autoværn. Kaj indkøber 100 længder og står for transport

Der skal bruges over 100 stk. 15” dæk til dækbarriere ved flagpost 1. Det SKAL være 15” idet de

skal boltes sammen.

2: Autoværnet mellem RC Bane og depot repareres

3: Der etableres autoværn på venstre side fra starten og frem.

STRØM: Ansvarlige Tonni og Kaj sammen med Jan Bjerg

Der skal laves flere og permanente strømudtag i depotet. Der skal laves lys flere steder på området

og højtaleranlæg skal ændres. Der skal hentes master – Kaj sørger for transport.

Rækværk og publikumshegn: Ansvarlige Hans, Michael og Steen

Rækværket mellem øverste og nederste del af depotet udskiftes og det øvrige hegn skal efterses og

repareres.

Dækvolde skal udbedres.

Derudover alm. Oprydning, rep. af affaldsstativer, gennemgang af maskiner og m.m.

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877