Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 18. aug. 22

 
 
 
Bestyrelsesmøde
Dato: 18. august 2022
Sted: Gården, Nysum
 
 
Tilstede: Finn, Peter, Jan, Kim, Kaj & Helle
Fraværende: Per
Referent: Helle
 
Dagsorden:
  1. Orientering fra formanden
  2. Økonomi
  3. Arbejde i vores udvalg
  4. Bordet rundt
  5. Evt.
  6. Næste møde
 
Finn byder velkommen.
 
 
1. Orientering fra formanden:

Hvem har vi af kandidater til de nye udvalg i DASU?

Vi er blevet tilbudt en plads på et sponsorkursus. Helle deltager.


 2. Økonomi:
 
Regnskabet blev gennemgået.
 
 
3. Arbejde i vores udvalg:
 
Nogle medlemmer skal skubbes lidt til, førend der sker noget.

Der er svært at finde frivillige til arbejdsdage.


 4. Bordet rundet:
 
Jan – Gokart:
Vi har fået lov til at låne 7 karts til events.
Der ønskes nyt slidlag på gokartbanen. Bestyrelsen kræver, at der sker nogle tiltag fra gokart-sektionens side, inden pengene hertil bliver frigivet.
 
 
Kim – Rally:
Afvikling af DM-rally på Aalborg lufthavn kom godt i hus. Fantastisk samarbejde med lufthavnen.
Der arbejdes på et klubløb den 3. september 2022.
Planlægning af Herregårdsløbet den 29. oktober 2022 er i fuld gang.
Der er udfordringer med, at materialerne fra rallycontaineren bliver lånt af andre sektioner, og derefter ej kommer retur. Det er vigtigt, at rallysektionen fremover bliver kontaktet, inden der lånes materiale fra containeren.


Kaj – Bane:
Løbsweekenden den 15. + 16. oktober 2022 ønskes flyttet til 22. + 23. oktober 2022.
Racemedia er så småt i gang med at lave udsendelser om Nysumbanen. Der er ledige reklamespots til udsendelserne.
Der er afholdt Skype møde med BU samt de øvrige offroadklubber. Det store emne var støj.
Til Nysumcuppen i Crosskart vil der blive lavet forbikørselsmålinger.
Radio ABC abonnementet bliver ej udnyttet optimalt.
Den stejle vej fra depotet til gården ønskes asfalteret.
 
 
Peter – Miljø:
Dialog med kommunen angående løbsweekender. Der undersøges muligheder for at afvikle en forlænget løbsweekend mod at afgive en anden weekend.
Ikast har spurgt om hjælp til støjmåling. Der vil blive afprøvet at opsætte en microfon i 5 meters højde.
Der arbejdes med dokumentation til kommunen på vores bygninger.
 
 
5. Evt.:
 
Ingen bemærkninger.
 
 
7. Næste møde
 
 10. oktober 2022 kl. 19.00 på gården.
 
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877