Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

BS referat 02-15

Referat fra Banesektionsmøde afholdt 25 februar

 

Fremmødte: Klaus, Ib, Jesper, Steen C, Steen J, Jan, og Kaj.

Fraværende: Torben.

Afbud: Anders

 

Formanden:

der blev redegjort for økonomi og budgettet vedtaget.Det går godt med annoncer og de sidste skal være på plads til næste møde.

Der arrangeres arbejdsdage d.7. og 21. marts. Banen skal være klar til banesyn d. 3. april.

Følgende opgaver skal laves inden da.

Jesper:           Container til gangtunnel svejses

Steen J:         Publikumshegn

Kim:              Flagstænger + flagpost 8 og 10.

Klaus:            El i depot.

Ib:                 Cups

Kaj:               Miljøplads + støjvold ved gangtunnel.

Startgebyr til Nysumcup fastsættes med indbygget rabatordning.

Udkast til ny Cross kartbane godkendes.

 

Klaus:

Skal til møde om hjemmeside. Der var et par ønsker til forbedringer.

Der skal findes en ordning på vægt til RC løbene.

 

Steen J

Starten skal repareres og der skal tages beslutning om endelig placering.

 

Jesper:

Transport af benzin til åbent hus er ikke forsvarlig. Ejerne af bilerne har fremover selv benzin med.

der afholdes en klubaften med Åbent hus og Event som emne.

Forslag om en klasse i FR til det sidste løb kun for baghjulstrækkere. Det vedtages.

 

Kim:

Flagstænger rettes og der bygges et flagpost hus mere evt med hjælp fra Steen C.

 

Ib.

Der er lavet service på ged og gravemaskine.

Jordvold ved brønd er fjernet og betonvæg sættes op senere.

Bom ved gokart udkørsel er fjernet.

 

Næste møde aftales til d. 25. marts. kl. 1900 på Gården.

Evt. afbud til formanden.

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877