Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

BS referat 11-11

Referat fra Banesektionsmøde 22 september


Banesektionsmøde afholdt i Nysum d. 22. sep. 2011 Kl.19.00
Fraværende Anders., Torben, Jan B, Jan N
Afbud Karina
Hvis der fremover er afbud til møder skal Steen underrettes direkte.
På grund af det ringe fremmøde blev der ikke taget en masse notater.
Der var beslutninger som ikke kunne udsættes.
Vi manglede status vedr. byggeriet dog besluttes det at taget skal være sort eternit sammen med en række lysplader.
Ib havde modtaget et tilbud på asfalt. Der blev besluttet at opløbssvinget skulle repareres og have slidlag. Kan laves efter d. 15. okt. Prisen på udbygningen af starten var en sådan størrelse at vi ikke fandt det rimeligt at vi alene tog en beslutning. Det er nok rimeligt at det lægges ind i næste års budget. Ligeledes skal der findes en beslutning på elektronisk tyvstartkontrol.
 
Rytter kan ikke afse tid til bjærgning til næste år. Steen undersøger mulighederne for et fejeblad til gummigeden.
For at vores udmærkelser ikke skal gå i glemmebogen blev det besluttet at Maja Johansen Og Jørgen Mortensen skal være Årets Officials. Pokalerne overrækkes til FR løbet i okt. Her vil Hans Poulsen også få overrakt Den Trofaste.
Klubaften om tirsdagen slettes efter FR løbet.
 
Steen kontakter Karina om annoncering til FR løbet

Mødet sluttede med kaffe da bageren ikke mødte.

Næste møde torsdag d. 26. okt. Kl. 20.00
Det holdes oppe på gården umiddelbart efter generalforsamlingen i MCNJ Aps.
HUSH NU AT FÅ DET NOTERET.
Torben er ansvarlig for brød.
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877