Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 3.okt 2018


Tilstede: Kirsten, Finn, Kim, Jan(afløser Martin-Kart), Per, Martin, Helle, Kristian og Karina

Finn:  Møde med DASU`s bestyrelse. Der kommer forslag om at hver klub kun må have et medlem i hvert udvalg. Derudover stilles der forslag om at reducere bestyrelsen med 2 pladser. Repræsentantskabsmødet er flyttet til 2. weekend i november. Reglementerne er kommet til gennemsyn. MNJ er pt. Dk´s 3. største klub, målt på medlemmer. Kandidater til DASU´s bestyrelse skal opstille i oktober. Aftalen omkring Metalmedlemmer, skal næste år foreligge skriftligt.
Der arbejdes på at sætte en ny medlemsadministrator ind i tingene. Der kommer ny portal hvor medlemmer kan melde sig ind. Det hele skulle gerne være på plads 1/11

Kirsten: Budgetter er rundsendt. Alt i alt ser økonomien fornuftig ud.

Finn: Der skulle gerne foreligge budgetter for 2019 til næste møde.

Generalforsamling 2019 kommer til at foregå 19/1  2019 på gården.

Kontingent for 2019. Der er lidt omkring betaling af kontingent, idet der opkræves 8,- i gebyr for aktive og 4,- for passive medlemmer. Fremover skal dette gebyr betales af medlemmet.

Miljøtilladelse. Der er lidt udfordringer omkring den nye miljøtilladelse, men der arbejdes videre på at få styr på det hele.

Helle: Der er fuld gang i etablering af tribuner. Der laves stor MNJ logo i jokersporet på rallycrossbanen. Det er banesektionen der beslutter hvad der skal iværksættes, ud fra godkendt budget. Der er indsendt ønske om løbsdatoer. vi har arbejdsdage den 6/10 + 27/10.

Per: Der har været lidt uro omkring låse på huset. Det forventes løst snarest.

Karina: Det er snart tid for at gøre lager op, rengøre og gøre klar til vinter.

Kim: Der er afviklet Yokohama, med stor succes. Sektionen vil gerne lave et lignende arrangement næste år. Der er også afviklet klubmesterskab, også med stor succes. Der arbejdes på at afvikle Herregårdsløbet 3/11

Næste møde:
 
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877