Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

BS referat 03-15

Referat fra Banesektionsmøde afholdt 25 marts

 

Fremmødte: Klaus, Ib, Steen C, Steen J og Kaj.

Fraværende: Torben, Anders og Kim.

Afbud: Jesper og jan

Formanden:

Det går godt med annoncer og de sidste skal være på plads ved ugens udgang.

Der arrangeres arbejdsdag d. 2. april kl. 09.00. Der er  banesyn denne dag og vi er klar.

Der mangler en del småting og lidt oprydning.

Gravemaskine trænger til nye batterier.

Der er trykkes mærkater til teknisk kontrol til løb og træninger.

Der indkøbes ny træhytte til depot og Arne er snart færdig med renovering af hytte til ny indkørsel.

Vi vil gerne have monteret nødudgang i vestenden af hallen.

Vores nuværende maskinstation til tømning af tanke har meldt fra og der skal findes en ny.

Vi holder arbejdsaften hver onsdag i sommerhalvåret og første gang d. 8. april kl. 1800

Klaus:

Der laves strøm i depotet. Skabe er ved at blive monteret.

Vandpumpe er gået til og står ikke til at redde.

Der laves pressemeddelelse til Åbent Hus.

Steen J

Der skal ny bensinpumpe på golfbil.

Der indkøbes batterier til Elbil og gravemaskine.

Ib.

Lambohinni er utæt ved brændstofpumpe. der er bestilt nye stumper.

Fejeblad er under ombygning til det bedre.

Foreslår at vi får pudset soklen på hallen.

Steen C.

Har solgt et par skilte og evt. en annonce.

Formanden indkalder til nyt møde senere.

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877