Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 28 aug 2012

1.
 Formanden orienterede om status på baneudvidelse og kartingbanen
Det må konstateres at projektets tidplan ikke holder. Vi er blevet mindst 1 år forsinket, da det nu er krævet en helt ny lokalplan, og ikke kun som først formodet en udvidelse af miljøgodkendelsen.

2.
Kaj Storgaard foreslog at Dorthe Møller blev "tovholder" på projektet, hvilket hun har accepteret.
Bestyrelsen godkendte dette.

3.
Kart-sektionen må efter Rotax klasserne i DASU er forsvundet, konstatere at der er sket en medlems- og indtægtsnedgang for sektionen.
Det er svært at skaffe træningsledere, det er stadig de samme 4-5 som tager jobbet.
Hvad gør vi ??
Det opfordres til at flere melder sig, så dem vi har ikke kører "død" i det, for så er der ingen.
Bane situationen skal afklares. Kart-sektionen snakker med Henrik Vegebjerg

4.
DASU´s banesportsudvalg mister sin formand Carsten Boye, MNJ forventer dette vil få følger for BU´s fremtidige virke og struktur, og MNJ må forudse at en deling af udvalget kan blive en konsekvens af dette.

5.
Otto Christensen meddeler at han stopper som kasserer ved generalforsamlingen.
Bestyrelsen vil arbejde på at finde en anden, eller der skal ske en ændring af strukturen for sektionernes arbejde m.h.t. økonomi, således at disse bliver regnskabs ansvarlige.

6 Generalforsamling 2013: 19.januar kl.10.00 på gården i Nysum

Indkaldelse udsendes snarest.

7 Næste bestyrelsesmøde: 27.sept.

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877