Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 14. juni 2017

Bestyrelsesmøde 14/6 2017

Tilstede: Jan, Finn, Kirsten, Martin, Henrik (kart), Henrik (rally) og Bruno

Finn:

6 klubber har skrevet til DASU om den måde Ronni Bremer sagen er håndteret på. DASU lukker sagen, og der sker derfor ikke mere.

I forbindelse med jubilæumsløbet fik klubben gaver, blandt andet 1600,- i form af gavekort. De penge vil blive brugt til blandt andet en ny bænk.

En kører  har spurgt om han kan få et antal fribilletter til løbet i august. Bestyrelsen har tidligere besluttet at der ikke udleveres fribilletter, og denne beslutning står ved magt. Kørere kan inden løbet købe ekstra billetter til nedsat pris.

Kirsten:

Der er rundsendt budgetter. Tallene ser fornuftige ud. Indtægt/udgift blanketterne bliver lagt på mnj.dk

Regnskabsprogrammet udløber i år, og der skal derfor vælges et nyt.

Den gamle tromle bliver solgt til skrot.

Støtteforeningen arbejder på at få Mobilepay til brug i boderne.

Bruno:

Der er budt 5000,- for den gule klipper, men den bliver flyttet til gokart i stedet.

Støjvolden skal være færdig inden 1/7.

Når der køres på banerne, tillades kun droner fløjet af professionelle med tilladelse.

Der er kommet en forespørgsel om evt at lave en RC bane. I øjeblikket kan det ikke lade sig gøre med den gældende miljøtilladelse. Bruno arbejder lidt videre med sagen.

Der bliver afholdt løb, såfremt opgaverne på banen er løst først.

Jan:

Undersøger om der skal arrangeres noget i forbindelse med sankt hans.

Evt.

Næste møde: 9/8 kl 19.00

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877