Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 7. april 22

Bestyrelsesmøde
Dato: 7. april 2022
Sted: Gården, Nysum
 
 
Tilstede: Finn, Peter, Per, Jan, Kim, Kaj & Helle
Referent: Helle
 
Dagsorden:
  1. Orientering fra formanden
  2. Forslag fra DASU’s bestyrelse
  3. Økonomi
  4. Generalforsamling, hvor vi vælger ny kasserer
  5. Bordet rundt
  6. Evt.
  7. Næste møde
 
Finn byder velkommen.
 
 
1. Orientering fra formanden:

Tak til Helle for hurtigt at springe til som midlertidig kasserer.
 
Miljøtilsynet var OK.
Miljøafdelingen på gokartbanen blev rost, men dæk omkring containerne skal fjernes.
En arkitekt hjælper med at få registreret alle bygninger inkl. containere korrekt hos kommunen.

SIFA afholder generalforsamling den 2. maj 2022 – Helle deltager.
 
 
2. Forslag fra DASU’s bestyrelse:
 
Forslaget blev gennemgået og diskuteret. Der mangler en del afklaring:
- Hvor lang en periode bliver kandidaterne valgt for?
- Hvordan med eventuel afskedigelse?
- Bliver der sekretærkapacitet fra sekretariatet til de enkelte udvalg?
 
Vi kræver, at BU bliver opdelt i Offroad og Asfalt.
 
Der er indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 9. maj 2022.
 
 
3. Økonomi:


Regnskabet blev gennemgået.

Fremover skal rally ligeledes betale husleje til ApS.
 
Greatheren skal udskiftes nu.
 
 
4. Generalforsamling, hvor vi vælger en ny kasserer:
 
Vi ser tiden an. Vi er stadig i tænkeboks.
 
Helle fortsætter som midlertidig kasserer.
 
 
5. Bordet rundet:
 
Per – MRC:
Taget bliver færdigt i påsken. Herefter skal det boltes fast samt færdigmeldes til forsikringen.
Der arbejdes på 3 afdelinger af klubmesterskabet.
DM finalen afvikles hos os i september måned.
 
 
Jan – Gokart:
Asfalten på baneudvidelsen er ujævn. Der arbejdes på en løsning.
Prisen på asfalt er voldsomt stigende i øjeblikket, så det nye slidlag, på hele banen, er sat lidt på standby.
Oprydning er i fuld gang.
Portalen samt samaritrum skal færdiggøres.
 
 
Kim – Rally:
Planlægningen af DM rally i Aalborg er i fuld gang. De planlagte landevejsprøver konfliktede desværre med et cykelløb, så der skal findes nye.
23. april 2022 afholdes klubrally samt klubrallykursus.
Der afvikles et PR arrangement i Lindum Skov. Samme sted afvikles et historisk løb i maj måned.Kaj – Bane:
Vi er klar til sæsonstart.
Kurser er afholdt med god tilslutning.
Rækværk ved starten er færdigt.
Kiosken skal shines op. Udvendigt bliver gjort i løbet af sommeren, men det indvendige får en tur efter sæsonen.
Der er få ledige pladser på belægningen.
Banen har 35 års jubilæum. Race Media har tilbudt at lave en udsendelse herom, hvilket vi har takket ja til.
 
 
Peter – Miljø:
Ansøgninger for 2022 er sendt til kommune samt politi.
Ansøgningerne for 2023 sendes ultimo 2022 for at få fuldt udbytte af mulighederne på banerne hele året.
Vi har fået uddannet flere støjmålere.
Den nye støjmålerkasse bliver afprøvet til træningen på lørdag. Der arbejdes på en mulighed for, at kørerne kan se forbikørselsmålingerne på dagen.
 
 
Helle – Sekretær:
Den 4. april blev klubbens mestre for 2019 - 2021 kåret sammen med de øvrige Aalborgs Bedste.
Rebildporten har fået linket til vores kalender, så det er rigtig vigtigt, at den holdes opdateret, så de kan sende gæster ud til os på de rigtige tidspunkter.
Der er afholdt generalforsamling samt opstartsmøde hos Derudad. Husk at få alle arrangementer på deres side.
Der er afholdt årsmøde 2022 for Rebild. Det primære fokus var erhvervslivet, da det blomster især i Støvring.
 
 
6. Evt.:
 
Hjemmesiden for især Rally samt Gokart mangler opdatering.
 
Husk mødereferater på hjemmesiden.
 
Det skal fastholdes samt accepteres af alle, at samtlige maskiner samt bygninger/containere er røgfrie områder.
 
Børneattester er indhentet.
 
Banecertifikater fra DASU bør udsendes automatisk primo året, hvis der ej er ændringer på banen.
 
Der laves skilte over området, så kørere/publikum ej er i tvivl om, hvor de skal køre ind på området.
 
Fribilletter til nabobyerne overvejes genindført.
 
 
7. Næste møde
 
16. juni 2022 kl. 19.00 på gården.
 
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877