Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat 15-03-2017

Aarestrup, den 16. marts 2017
 
Referat fra bestyrelsesmøde i SMNJ
Onsdag, den 15. marts 2017
Til stede:
Vivi, Nina, Kim, Dennis, Nick og Dorte
  1. Løbskalender – mødedatoer for resten af året planlægges (husk kalender)
Der er sæsonstart den 1. april 2017 – som udgangspunkt har Nina ansvar for bemanding på Bakken (træning + løb) og Nick har ansvaret for bemanding i Svinget (løb) – nedenstående datoer er dog undtagelser:
Den 1. april 2017 – Nick, Vivi og Dorte + 1
Den 6. maj 2017 – Nick koordinerer
Den 13. maj 2017 – åbent hus – bestyrelsen
Den 10. juni 2017 – jubilæum – Dorte koordinerer
Den 23. juni 2017 – Sankt Hans – vi afventer nærmere fra moderklubben
Den 7. oktober 2017 – Nick koordinerer
NEZ flyttes fra lørdag + søndag til fredag + lørdag – Vivi spørger Kaj, hvilke forventninger, klubben har til bespisning
Herregaardsrally den 12. november 2017 – Vivi, Nina og Dorte
Klubfest den 5. august 2017:
Mad + drikkevarer – Vivi
Borddækning/opstilling + slush ice – Nick
Bar + musik – Nina
Oprydning – Dennis
Bestyrelsesmøder:
Lørdag den 25. marts 2017 kl. 9.00 – rengøring og klargøring af boder
Lørdag den 13. maj 2017 kl. 15.00 – i forlængelse af åbent hus
Lørdag den 17. juni 2017 kl. 16.00 – umiddelbart efter træning
  1. Arrangementer – tovholdere
Se punkt 1.
Dorte spørger Svend, hvordan det tidligere har fungeret med salg af amerikansk lotteri + sponsorgaver
  1. Betalingsmuligheder i boder - Vivi
MNJ sætter Tage på opgaven – så vi får en fælles løsning for hele området
  1. Priser i boder
Vivi har styr på indkøb
Vi afprøver nye muligheder – kyllingeburger og toast
  1. Nye tiltag/udvikling
Dennis køber walkies
Tilbygning til Svinget – banesektionen indkalder til møde
  1. Økonomi
Vivi mødes med Jens den 19. marts 2017 – fremadrettet får vi en økonomirapport til hvert møde – indtægter, udgifter og bundlinje
Sponsorer til programmer – Vivi har lavet aftale med vores sponsorer
  1. Evt.
Priser på hjælpermad – tilpasses øvrige prisjusteringer
Vivi har købt 2 toastmaskiner
Dennis undersøger priser/muligheder for køb af friture på auktion
ALLE tomme flasker skal sættes i kasser!!!!
Nøglen til vores bil lægges i vores skuffe i skuffedariet på gården!!!
Priserne justeres til 5ére og 10ére – så det er nemmere at regne sammen og der er brug for færre byttepenge
Hjælperliste er vedhæftet referat.
Næste møde: Lørdag, den 25. marts 2017 kl. 9.00
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877