Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

BS referat 10-13

Referat fra Banesektionsmøde 9 afholdt d. 29/10 2013.

 

Fremmødt: Jan N, Ib, Klaus, Michael, Jens, Torben, Kaj, Steen og Finn Knudsen

Afbud: Jesper


DASU afholder dialogmøde. Klaus, Finn og Kaj deltager.

Foreløbig løbskalender er rundsendt. Jan og Kaj deltager på kalendermøde.

Økonomien på banen er nogenlunde som budgetteret. Vi skal stadigvæk være omkostningsbevist.

Generalforsamling er d. 18 jan. På valg er Jan, Torben, Søren Emil og Kaj.

Jan, Torben og Kaj er villig til genvalg, dog skal der findes ny formand.

Ny miljøtilladelse og lokalplan er i hus, og jordarbejdet er påbegyndt.

 

Ib har lukket af for vand og er begyndt på servicering af maskiner.

Der måles op til hvor mange pvc rør vi skal bruge.

 

Klaus afholder kursus for brug af hjemmeside d. 19 nov. Alle sektionsmedlemmer og bestyrelsen inviteres.

 

Jens servicerer golfbiler og plæneklippere. Der monteres træk på en golfbil mere, og der skal købes et par reservehjul.

Flagposthuse forbedres samt der skal findes en løsning på læ til starteren.

 

Steen er ved at udvikle en ny måde at samle publikumshegn på.

Truck serviceres.

 

Næste møde er afholdes til generalforsamlingen hvis der ikke opstår noget uforudset..


Formanden.

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877