Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 22. april 2020

Tilstede: Helle, Per, Kirsten, Jan, Kim, Finn og Martin. Inviteret: Anne og Asbjørn

Finn: Der er søgt tilskud fra DIF. Dasu har valgt at afskedige et par medarbejdere. Den ene traktor er gået i stykker, og bliver sendt til reparation hurtigst muligt. Anpartsselskabet har indvilliget i at nedsætte huslejen for 1. halvår p.ga. Corona situationen.

Økonomi: Der sker ikke så meget for tiden. Når der ikke kan afvikles noget, tærer det på kassebeholdningen.  Der er pt. 253 medlemmer. 

Som tingene er lige nu, er vi nød til at aflyse Åbent hus på området.

Efter 10/5 forventer vi at kunne starte op på træning/udlejning, evt ved at opdele pit/depot i mindre sektioner med hver max 10 personer.

Jan: Der er lagt asfalt i pitten, banen bliver udvidet. Året tegner ikke for godt p.ga. situationen. Godkendelse af banen sker indenfor kort tid.

Per: Der bliver arbejdet lidt på området med oprydning og forbedringer. Der skal graves et kabel ned.

Kim: De første 3 afdelinger af DM er desværre aflyst, hvilken betyder at vi ikke skal afvikle første afdeling. Sektionen har fået et rigtig pænt tilskud fra en fond. Pengene vil blive brugt på klubrallykurser i Mariager Fjord kommune.

Helle: RallyX forventes udskudt til oktober. Det er endnu ikke fastlagt om der kan afvikles arrangementer med/uden publikum. Det skal undersøges om det er muligt for klubben, at selv have en ambulance. Hjemmesiden skal holdes bedre opdateret omkring aflysninger.

Finn: Inden vi starter op, skal vi have gennemgået den nye miljøtilladelse med dem den vedrører. Det vil ske 30/4 kl 19.00 på gården.

Næste møde: 27/5 kl 19.00

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877