Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Generalforsamlingen den 17/10 2017

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Direktionens beretning om selskabets virke i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
 5. Eventuelt forslag til direktionen eller anpartshavere
 6. Valg af direktion
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt
 
Fremmødte var Direktionen og 4 andre.
 
 1. Kaj Storgaard blev valgt
 2. Årsberetning blev fremlagt af Sonja og godkendt
 3. Regnskab blev fremlagt af Sonja og godkendt
 4. Overskud blev tilført kapital
 5. Ingen forslag.
 6. Verner Andersen og Sonja Storgaard blev genvalgt.
 7. Karsten Laursen blev genvalgt.
 8. Fliser under og omkring toiletbygning ved stuehus er ønskelig.
Der ønskes en holdning til camping og opbevaring af campingvogne og biler på området.
 
På Direktionens Vegne
Sonja Storgaard
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877