Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat 29.03.2010

Referat fra Støtteforenings-møde 29.03.2010

Tid:  21-04-2010 00:00

Til stede: Irma, Lene, Svend og Ken og Jens Oluf.

Opfølgning fra sidste møde:

Bank:
Andelskassen har fremsendt bilag til underskrift af alle i bestyrelsen. Jens har modtaget adgang til homebank. Irma afleverede det dankort som tidligere var oprettet til Birthe. Vi bestiller et nyt til Irma.
Otto, Jens og Ken har haft møde vedr. kontoplanen, så nu kan Jens få oprettet tallene fra årsskiftet.
Ken har fået optællingslisterne rettet til.

Kontrakter med leverandører:
Ken og Lene har haft møde med Carlsberg, der er indgået ny aftale .
Polar is kommer på besøg efter påske, for aftale om sponsoraftale for 2010.
Der skal opsættes skilte på den nye slagsbod i ”svinget. Lene kontakter leverandørerne.

Salgsboderne:
Væg er væltet i ”depotet”, nye vinduer, gulvbelægning og forlængelse af bordplade er på vej.
Der skal laves flere stikkontakter, Lene prøver at få Ulrik til at lave dette.
Den nye salgsbod i ”svinget”er der nedfældet en pølsekoger, hylder er opsat og Otto vil sørge for 3 skuffer til pengekasser.

Investering:
Otto og Lene har været i Århus hos Inventarland. Der er fremsendt nyt tilbud på borde, stole og glasskabe, vi er enige om at dette tilbud skal accepteres. Det bliver leveret og samlet i uge 16.

Polititilladelse:
Svend har fået tilsendt en STOR blanket fra Politiet. De kan ikke længere give tilladelse til 2-3 løb, da vi overstiger 10 engagementer om året, derfor skal vi ansøge om en permanent tilladelse. Men – hold da op en masse ting der skal oplyses. Svend sørger for at få det udfyldt og sendt til Politiet.

Annoncer:
Irma har lavet aftale med Sønderup landkøkken om annonce i programmet. Lene har lavet aftale med Ravnkilde forsamlingshus, ligeledes om annonce i programmet. Oplæg er sendt til Svend.

Diverse:
Irma har haft flere henvendelser fra kører. Hun fandt ud af at personerne går på hjemmesiden og finder telefonnumret under Støtteforeningen. Otto vil rette det til, så MNJs bestyrelse kommer til at ligge først for, så kørerne ikke skal ringe forgæves.
Lene har modtaget lister retur med datoer for, hvem der kan hjælpe på de forskellige datoer.
Der kan vi få en udfordring her i foråret, da der også er konfirmationer på nogle af vores løbsdatoer.

Træning:
Lørdag den 10/4 Inden dagen vil Irma og Ken gøre rent i depotet, og fylde den op med ”grej”- de sørger også for indkøb. Lene og Svend står for salget.

Event:
Lørdag den 17/4 – Lene kontakter Kaj for oplysning om støtteforeningen er involveret i dette?

FR-cup:
Søndag den 18/4. Lene finder bemanding (håber vi). En del af de hjælpere vi plejer at have, skal selv køre! Irma bager kager. Irma og Ken sørger for indkøb. Vi mødes lørdag eftermiddag for opfyldning af salgsboder. (Event vil gerne have mulighed for at købe pølser 17/4 ca. kl. 12,30- det vil Irma gøre samtidig med opfyldning af depotet).

Mini-rally:
Lørdag den 24/4 – Lene spørger Thomas Larsen. Hvad skal der ske? Er støtteforeningen involveret i dette, og hvordan ? Irma er hjælper den dag.

Træning:
Søndag 25/4 – Lene er hjælper den dag.

Åbent Hus:
 1/5 – pølsevognen i depotet skal være åben – Lene og Jens har ”tjansen”.

RC-løb:
8 og 9 maj- skal drøftes på næste møde – Men Irma spørger Sønderup landkøkken vedr. mad til 8/5 om aftenen. Vi skal have opslag med på hjemmesiden, Svend laver dette.

Næste møde aftalt til: TIRSDAG den 27/4 kl. 19,30 på gården. 

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877