Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Generalforsamllings protokollat 23 jan 2016

Generalforsamlings protokollat

Generalforsamling i MNJ 23/1 2016

Ole Bech vælges til ordstyrer.

Ole, Henrik og Knud vælges til stemmetællere.

Martin Bjerre vælges til referant.

Finn Knudsen fremlægger formandens beretning. Beretning godkendes.

John Christensen fremlægger formandens beretning for Rallysektionen. Beretning godkendes.

Ole Raal fremlægger formandens beretning for Kartsektionen. Beretning godkendes.

Kaj Storgaard fremlægger formandens beretning for Banesektionen. Beretning godkendes.

 

Ekstern revisor, Henrik, fremlægger regnskab. Regnskabet godkendes.

Behandling af indkomne forslag.

Forslag 1, udvidelse af kartsektionen, fra 5 til 7 medlemmer. Forslag vedtages

Forslag 2, mulighed for at kunne udskifte medlem af sektion/udvalg ved udeblivelse. Forslag vedtages

Forslag 3, i vedtægterne fjernes afsnittet omkring aalborg gokartklub og dennes medlemmer. Forslaget vedtages

Valg af formand. Finn Knudsen genvælges

Valg af kasserer. Kirsten Sørensen genvælges.

Valg til rallysektion Sektionen genvælges, på nær Henrik Larsen. i stedet vælges Ole Stig

Valg til banesektion. Kaj Storgaard, Klaus Knudsen og Kim Sørensen er på valg.  Klaus og Kim ønsker ikke genvalg. Jesper Madsen 49 stemmer, Kaj Storgaard 56 stemmer, Søren Jensen 40 stemmer og Dennis Munch 31 stemmer vælges. John Jensen 24 stemmer indgår som suppleant.

Valg til Gokartsektion Ole Raal, Tage Pedersen, Per , Morten Jul, Henning Larsen og Nikolaj Holk er på valg. Ole ønsker ikke genvalg. I rækkefølge vælges: Tage Pedersen, Nikolai Holk,Morten Jul og Peter Karsø vælges for 2 år. Jens vælges for 1 år,Henrik Brian vælges for 2 år som suppleanter, Jesper og Martin vælges for 1 år som suppleanter.

Valg af formænd for sektionerne. Kartsektion: Vælger formand på første møde Banesektion: Kaj Storgaard Rallysektion: John Christensen

Valg af revisor Interne revisorer genvælges Ekstern revisor genvælges

Otto Christensen udpeges som medlemsadministrator.

Eventuelt. Kaj Storgaard takker for samarbejdet med de afgående medlemmer, og byder de nye velkomne i sektionen.

Finn Knudsen vil gerne takke de 2 interne revisorer, Ole Nøhr og Knud Erik Nielsen for godt arbejde, og udnævner dem til æresmedlemmer, også Ole`s kone Grete Nøhr udnævnes også til æresmedlem. Desuden takkes Hans Poulsen for hans store arbejde for klubben og udnævnes  til æresmedlem. Verner Andersen og Svend Jensen udnævnes også til æresmedlemmer. Dorte Møller takkes, og får overrakt en flot kurv.

John Christensen fortæller at han er blevet ringet op af VW motorsport. De vil gerne leje Nysumbanen til et arrangement, så Nysumbanen er ved at være kendt i udlandet.

Tage Pedersen ønsker at takke ”pensionistholdet” for deres hjælp med den nye kartbane.

Finn Knudsen takker for god ro og orden

Generalforsamlingen afsluttes.

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877