Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 5 dec. 2019

Tilstede: Karina, Anne, Nichlas, Tage, Martin, Kirsten, Kim, Helle, Finn og Jan

 

Tage: Der arbejdes på at etablere væsentligt bedre internetforbindelse på banen. Forskellige løsninger er gennemgået, og der tages beslutning om at igangsætte projektet.

Finn: Der er indkommet et forslag til vedtægtsændringer. Forslaget går til afstemning til generalforsamlingen.  Vedtægterne skal ændres, idet støtteforeningen er opløst.  Miljøtilladelsen er i høring nu, og januar måned bliver brugt på evt. indsigelser.  Kioskudvalget nedlægges fra nytår, og fremadrettet må sektioner selv styre driften af kiosker osv.

Kirsten: Drift og indkøb af maskiner skal samles under et. De nye ”kioskudvalg” fra de enkelte sektioner, holder selv regnskab, og indberetter resultat til kasserer. Der har indsneget sig en mindre fejl i budgettet, så en opdateret version udsendes på mail.

Generalforsamling: Der mangler tilbagemelding omkring deltagere til bestyrelsesmødet inden generalforsamlingen. 

Der er stadig ikke fundet unge medlemmer, der vil træde ind i et ungdomsudvalg.  Der skal arbejdes hårdt på at sektionerne finder unge medlemmer inden 1. marts.

Sektionerne bør byde ind med materiale til en fælles præsentationsfolder, der kan deles ud når vi deltager i f.eks udstillinger.

Helle: Der har været afholdt strategimøde, skal der følges op på det ?     Erhvervsskolerne i Aars vil gerne have et ”åbent hus” arrangement på banen.

Kim: Der har været afviklet herregaardsløb, med udstilling fra alle sektioner. Dm Rally afholdes 25/4 2020.

Nichlas: Der arbejdes lidt på at finde et sted at træne indendørs i vinter.

Anne: Der arbejdes på en brochure der kan introducere nye medlemmer til holdsport.dk

Jan: Der bygges på livet løs omkring gokartbanen.

Næste møde: 25/1 2020 kl. 10.00

 

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877