Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Beretninger for 2020

Rally-sektion beretning for 2020


Rally sektionen blev også hårdt ramt af Corona-Covid-19 i 2020

Allerede i slutningen 2019 begyndte løbsledelsen at arbejde på Rally DM 1 til April.

I marts måned hørte vi om Corona og blev en sort skygge der hang over vores DM Rally og bare blev større og større og til sidst kort før løbsdagen stod det klart at med tiltagende restriktioner og pandemi, at rally DM1 måtte aflyses. Et kæmpe arbejde i 4 mdr. med lodsejer tilladelser og planlægning var desværre spildt. Heldigvis havde vi holdt igen med at tage hul på diverse bestillinger og udgifter.

 

 2020 var også vores slut år for vores 3 års plan og målsætning. Vi havde dog næsten nået alle vores mål i 2019 med klubmesterskab og Yokohama Mesterskab,  men manglede et vigtigt mål, at får mange nye hold ud at køre klubrally, og det var her det store ryk skulle stå i 2020 med mange klubrally kurser, hvilket der desværre og blev sat en stopper for.

 

 Den 27. juni fik vi stablet vores første arrangement op på Nysumbanen, et rally træningsarrangement med begrænset deltagere.

Den 16. august fik vi med et hængende hår afviklet vores Yokohama Mesterskab på Nysumbanen, da forsamlingstallet en uge før blev sat ned fra 200 til 100 personer. Det gav store udfordringer og kreative løsninger for at vi i sidste øjeblik sagde ”go” og fik rallyshowet afviklet. Desværre blev økonomien i rallyshowet ramt af corona’en og blev kun til et lille overskud.

 

 I efteråret fik vi mulighed for at afvikle et lukket klubrally på Overgård Gods, hvor vi altid er velkomne uden for deres kornsæson.

 

 Derefter stod der det traditionsrige Herregårdsløb på programmet d. 31. oktober på HEG - Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser i Aars . Da vi 1 uge før stod klar med et færdigt arrangement og klar til at tage imod tilmeldinger, kom der nye restriktioner og vi måtte desværre kaste håndklædet i ringen igen og aflyse.

 

 Det har bestemt ikke været et afslapnings år for Rallyudvalget og løbsledelserne, da vi har lavet alt arbejdet for en fuld sæson, hvorefter flere arrangementer blev aflyst.

 

 Vi har også i 2020 haft en lille arbejdsgruppe, der har fået ryddet op i vores materiale-container og købt nye kegler og afspærringsmaterialer til rally og klubrally.

 

 I vores 2020 plan var vores mål også at hjælpe mere på Nysumbanen, og de sidste år har vi

haft en del rallyfolk til at hjælpe med baneservice, udkørsel og støjmåling, billetsalg osv.

samt haft fremmøde, fra rally, ved rigtigt mange arbejdsaftener. Det resulterede blandt andet i at vi var næsten 100 % selvforsynende med officials og maskinmandskab ved vores Yokohama Mesterskab, bortset fra Peter Bak, der kontrollerede støjmålingen og Banens kiosk udvalg der havde åbent i kiosken.

 

 Vi fik dog 3 tællende afdelinger i MNJ klubmesterskab og dermed udnævnt klubmestre i de forskellige klasser – stort tillykke til klubmestrene.

 

 Ved Jydsk/Fynsk Fejde – JFM hold Mesterskab tog vores klubrally for hold en flot bronze medalje og pokal med hjem. Og vores rallykører tog bronze i klubhold Mesterskabet i Yokohama Mesterskabet. Stort tillykke til Jer og også til Jer der har fået placeringer i div. Mesterskaber i 2020.

 

 Vi vil benytte lejligheden til at takke Svend Nielsen og Herdis Myginds Fonden for det meget flotte bidrag 35.000 kr. til fremme af klubrally og kurser i Mariager Fjord Kommune.

 

 Til slut en tak for det gode samarbejde i 2020 til: Alle Officials, Sponsorer, Rally-udvalgsmedlemmerne, de andre udvalg samt bestyrelsen.

 

MNJ Rallyudvalg

Form. Kim Naujokat Jensen
Formandens beretning for 2020

 

 

Velkommen til årlige generalforsamling, som dog er noget forsinket i forhold til, hvad vi normalt gør. Man hvad er normalt i disse tider.

Corona er årsagen til, at vi først kan mødes nu. Og da bestemt også årsagen til mange problemer og extra arbejdsopgaver her i klubben, men det synes jeg også vi har klaret rigtig godt.

Medlemmerne bakker op om klubben og er trofaste og fornyer deres medlemskab, således at vi er ca. 450 medlemmer i MNJ.

Et af vores store problemer er økonomi. Vi har stadig mange udgifter, og de manglende indtægter fra publikum gør ondt, men jeg kan sige, vi kommer igennem det. Vi har været så heldige at få hjælp fra nogle corona midler fra DIF.

Det er derfor vigtigt, at vi måske udsætter noget af det, vi gerne vil lave/forbedre, indtil vi har skrabet penge sammen til det.

Miljøtilladelse er et punkt, jeg har haft med i flere år i mine beretninger. Men i år kan jeg sige, vi har fået den. Den er måske ikke hel, som vi havde håbet, men vi kan jo ikke få alt. Så må vi se, hvornår vi får lyst til at prøve igen, om den kan blive bedre.

Jeg vil ikke komme så meget ind på, hvad der er sket i de enkelte sektioner. Men selv om det er svære tider i klubben sker der noget alle steder.

Så jeg synes godt, vi kan sige, MNJ kom ret godt igennem 2020, Men det har koster extra arbejde, hver gang vi vil lave noget for vores medlemmer.

 

 Så vil jeg gerne sige tak til DASU for godt samarbejde i 2020.

 

 Tak til vores sponsorer, som støtter MNJ på den ene eller anden måde.

 Tak til alle dem, som kommer, når der skal laves noget.

 

 Tak til alle frivillige officials her fra klubben, og endda også fra andre klubber. Alle vi frivillige fortjener et stort klap på skulderen. Uden os - var der ingen løb, hverken her eller der.


Tak til MNJ ´s bestyrelse, udvalg og APS for samarbejdet i 2020 - og tak til alle dem, der yder en stor indsats mellem vores arrangementer.


Tak til pensionisterne, som bruger meget af deres sparsomme fritid her i Nysum.
Uden alt den hjælp, ville klubben ikke være hér, hvor den er i dag.

Hvis jeg har glemt nogen, der også har ydet en indsats/støttet MNJ, så også tusind tak til dem.

Nu håber jeg, at alle møder glade frem til mange hyggelige stunder i resten af 2021.
 
Finn Knudsen
Formand MNJ

 

 

Banesektionens beretning for 2020

 

 

Det altoverskyggende tema i 2020 var Corona / Covid 19. Trods udfordringerne hermed lykkes det os at få gennemført flotte arrangementer samt vores vigtige klubmesterskab. Desværre måtte vi opgive Åbent hus samt NEZ finalen i Crosskart. Sidstnævnte vender dog stærkt tilbage i 2021.

Vi fik gennemført 4 løbsweekender samt vores klubmesterskab. Desværre var alle uden publikum og DM finalen for Crosskart og Rallycross uden finalefest. Det er dejligt at se, at der altid er stor opbakning fra både kørere og hjælpere, når vi afvikler arrangementer på banen. Det gør det noget sjovere/lettere at arrangere. Tusind tak til alle, der bidrager. Uden jer var det ikke muligt at gennemføre vores fantastiske arrangementer.

Der skal lyde et stort TILLYKKE til vores medlemmer, for de gode præstationer rundt på banerne, samt de flotte placeringer/mesterskaber, det indbragte.

Jeg vil igen i år gerne appellere lidt mere til vores kørere. Hvis I er blevet forhindret i at deltage, eller ikke skal deltage i den pågældende weekend, så meld jer meget gerne som hjælpere. Jo mere vi står sammen, jo lettere bliver det for os alle. 

Trods Corona var 5. Gear klar til endnu en sæson. Igen i 2020 gik turen til Sjælland, hvor vi igen ydede en formidabel indsats. Tusind tak for arbejdsindsatsen og den gode underholdning.

Vi udvikler løbende området samt vores faciliteter, så der hele tiden er fornyelser. I 2020 blev det bl.a. til en ny mur bag starten, hvilken forventes færdiggjort i 2021.

2021 startede lidt som 2020, da vi stadig er plaget af Corona. Dog er vi kommet godt fra start, uden datoforskydelser. DM i Folkerace, et åbent løb i Crosskart samt RallyX er allerede afviklet med fuld tilfredsstillelse fra alle parter.
August byder på klubmesterskab med en god fest. Afslutningen på sæsonen bliver igen i år lidt hård. 3 weekender indenfor 4 uger. DM finalen i Rallycross + Crosskart, NEZ finalen i Crosskart samt til slut Revanchen. Skal I ikke selv deltage, vil jeg sætte rigtig stor pris på, at I tilbyder jeres hjælp
😊

Til sidst med bestemt ikke mindst, skal der lyde et KÆMPE TUSIND TAK til alle vores sponsorer, som støtter os, trods udfordringerne med Corona. I betyder rigtig meget for os. Vi glæder os til, at vi igen kan byde jer velkommen til noget godt ræs på Nysumbanen.

Tusind tak til alle for jeres opbakning til sektionen.

HUSK –Vi har stadig arbejdsdag fast hver onsdag. Alle kan være med😊

 

 

 

Karting sektionens beretning for 2020

 

Året 2020 blev noget af en udfordring, i coronanens tegn.

Vi åbnede gokartbanen, op lidt ”stille” i 2020. vi lavede små sektioner oppe i vores nye asfalterede pit område, således der var god afstand til hinanden. Af gode grunde, valgte vi også, ikke at åbne op for vore, ellers så hyggelige, tirsdags spisning, med det samme, dog tog Pernille og Gunhild aktion lidt senere.

Set i bakspejlet, kom vi faktisk godt igennem, corona restriktionerne, ved at klubben igen brugte vores sunde fornuft, således at vi ikke fik en eneste, konstaterede smittekilde, i klubben.  Stor tak til alle medlemmerne, for at tage stor hensyn til hinanden.

2020 blev desværre også et lidt stille år, hvad angår, udvidelser af bane området, dog med nogle få undtagelser. Allan Maanson, var igen initiativtager til at få stablet et par arbejdsdage på benene, med Kæmpe succes (der mødte 28 personer op begge gange) tak til alle.

Vi fik startet op med at lave, vores paddock område. Vi fik også lavet vores lille baneudvidelse, som er klar til asfalt. Ved samme lejlighed skal vi også have lavet nogle få sving lidt hurtigere, asfalteret mellem containerne.

Vi fik også udvidet vores køkken, samt næsten færdiggjort dommertårnet.

IGEN TAK TIL ENTREPANØR HOLDET. UDEN JER VAR DER INGEN GOKART BANE.

KÆMPE tak til alle jer der hjalp til med bidrag/sponsorer, og anden hjælp. Assentoft Smedie, Ken Seiersen, har igen været en kæmpe hjælp, med at doner en telthal, med port i enden. TAK

Og igen KÆMPE tak til Sparekassen Hobro Fonden, som i 2020 har været så storsindet at give os elektroniske flagposter til begge baner.

Vi fik afholdt nogle få klubløb, i 2020.  og her i 2021 fik afholdt et Kart Cup Nord afdeling, med ikke mindre en 88 deltagere. Så der fik vi brug for hver cm i pitten, samt lidt af paddocken som var lavet.

Vi glæder os til at, vi igen kan koncentrer os om at køre gokart, og ikke om at overholde covid 19 regler.  Tak til alle medlemmerne for godt samarbejde i 2020.

Med Racer hilsen

Formanden.   MRC sektionens beretning for 2020


2020 blev et markant anderledes år for os alle sammen pga covid-19, vi nåede dog at afholde et enkelt løb uden problemer.
Traxxas Rally klassen  er stadig i vækst, den har fanget fleres interesse, og vi har solgt de sidste Rally biler.
Tre nye tiltag i klubben er en Onroad bil af mærket Yokomo SD Sport, igen hvor vi kører med samme bil, dæk, ESC og motor samt gearing, kravet i denne  klasse at de alle kører med et rigtigt bilmærke karos, det er under opstart og flere er igang med at bygge bilen, samt male karos.
En anden gruppe af biler der er på vej er: Crawler biler, vi har jo de fineste skråninger og lave spor, hængebro mm, i denne gruppe kan man vælge at have en skala tro bil (trail spor), eller en competion crawler.
2021 lige nu, der har været god opbakning på at få vores anlæg og bane klar til løb den 20. juni, der er den 14. juni tilmeldt 42 kører til løbet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877