Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 4 okt 2011

REFERAT

Bestyrelsesmøde den 4. okt. kl.19.30

Alle bestyrelsesmedlemmer er tilstede.

1 Orientering ved formanden.

Udvidelsesprojekt, status. Der er i forhold til vor tidsplan ikke sket nogen ændring. Planen vil stadig være at der er asfalt på anlægget 2013, der er knaster, men ingen problemmer der ikke kan løses.

TV aftale 2012 ?. Banesektionen er ansvarlig for forhandling af kommende TV-aftale.

MRC fremtid. Der er problemmer med et evt. anlæg i Aalborg, der er usikkerhed om benyttelse af dette, både miljømæssige, og arealets fremtid. MNJ ønsker at det skal kunne benyttes til alle former for MRC aktiviteter. Vi undersøger muligheder i Nysum, for et areal ved/på banens asfaltarealer. MRC-ansvarlige er positiv overfor dette.

In-door karting mesterskabet 2012, vil blive afholdt den 5.februar kl.10.00 i Go-Kart World i Svenstrup

Isbaneløb, hvis isen indfinder sig på Limfjorden, vil MNJ være klar til at afvikle et arrangement, så hold øje med hjemmesiden, og vejrusigten.

2 Indkomne sager/ansøgninger.

Banesektionen ansøger bestyrelsen om en bevilling, kr. 160.000,- til afbedring af asfaltskader på rallycross banen. - DASU´s banefond ansøges. - Ansøgningen bevilliges

3 Generalforsamling 2012 er sat til 21.jaunar. Der vil komme information og indkaldelse på hjemmesiden

Støtteforeningen, 3 medlemmer af støtteforeningen trækker sig tilbage (er på valg).

Bestyrelsen opfordre eventuelle kndidater til at melde sig snarest til støtteforeningens formand.

Eventuelt. Et fremadrettet estimat over kommende udgifter på drift og anlæg skal udarbejdes til næte møde.


Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877