Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelseareferat 3. maj 2017

Bestyrelsesmøde 3/5 2017

Tilstede: Finn, Asbjørn, Bruno, Jan, Dorthe, Steen, Martin, Kirsten, Henrik

Finn:

18 maj er der dialogmøde med DASU´s bestyrelse, Finn finder en der kan deltage for klubben.

Vores nabo er begyndt at grave langt ned, og det har resulteret i at en anden nabo er blevet udsat for beskidt drikkevand. Enden på sagen bliver at banen kommer på kommunalt vand.

Klubben har været i samråd med kommunen, blandt andet for at få tilrettet miljøtilladelsen.

Jordhandlen med anpartsselskabet er endeligt afsluttet.

Finn har været i Norge i forbindelse med Rallycross Nordic.

Kirsten:

Budgetter er sendt rundt, medlemstallet er højere i år end sidste år. Baneleje på gokartbanen er også stigende. Der er brugt lidt penge på maskinerne. 

Jubilæum 10/6 er så småt ved at være på plads. Støtteforeningen står for forplejning. Selve løbet er meget tæt på at være helt på plads.

Åbent hus på begge baner 13/5. Der bliver lavet adgang for gående mellem banerne.

Bruno: Det er lidt sløjt med at få lavet noget på banen. Det er næsten umuligt at finde nogen til at komme og hjælpe.

Henrik: Der er et par småting på hjemmesiden der skal ændres. Der arbejdes på Herregaardsløbet. Der arbejdes også på lidt til åbenthus.

Jan: Alt er 99% klar til løb på lørdag. Der arbejdes hårdt med at få alt klar til TV optagelserne. Der har været afholdt racerskole. Arbejdsdage forløber nogenlunde, men alt for få hjælpere.

Finn: I forbindelse med afholdelse af Rallycross Nordic, er der en del ting vi skal have styr på, bla. strøm og plads i depotet.

Asbjørn:  Spørger lidt ind til hvordan status er med forpagtning af gokartbanen. Svaret er at der arbejdes på sagen.  Noget andet er skiltning, f.eks hvis Falck bliver tilkaldt, ved de så hvor gokartbanen er ?  Græsset på gokartbanen ser ikke ud til at have det godt.  Der er indhentet tilbud på laser niveleringsudstyr. Bestyrelsen beslutter at det indkøbes.

Næste møde: 14/6 kl. 19,00

 

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877