Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 3 aug 2015

Fremmødte:

Svend, Henrik, Kirsten, Kaj, Finn, Steen, Martin.  Der var afbud fra resten.

Finn:

Landsbyfonden har bevilliget et støttebeløb til klubben.

Dorte Møller har lukket hendes forretning, men fortsætter hendes arbejde, nu som medlem af klubben.

Rally:

Arrangement på flyvestationen, hvor overskudet går til skadede soldater. Der er mulighed for at sektionerne kan udstille til arrangementet, for at lave lidt PR. John er tovholder hvis sektionerne ønsker at udstille.

Regnskab for DM rally skal indsendes til kommunen.

Støtteforening:

Klubmesterskab gik rigtig fint, og der blev udsolgt af næsten alle madvarer.

Bane:

Klubmesterskab blev afviklet rigtig fint. Næste arrangement er NEZ, FTZ er sponsor på løbet. Der bliver optaget 1 times TV i forbindelse med løbet.

For fremtiden henstilles til at åbningstiderne i depotet, bliver respekteret !

Vi vil som klub, ikke indvoldveres i eventuelle sager om præmiering, så længe tillægsreglerne er overholdt !

Der mangler nogle småting, inden alt er klart til NEZ.

Vi skal så småt til at tænke over hvad fremtiden skal bringe på banen.

Økonomi:

Der ikke sket det helt store siden sidst. Økonomien ser fornuftig ud.

Ekstraordinær generalforsamling:

Der er styr på det hele, på nær en ordstyrer

Gocartbane:

Der er kommet samlet støjberegning på hele området, og rapporten er indsendt.

Der bliver udarbejdet en 3D tegning over anlægget med gocartbanen. Bygning med dommertårn, toilet osv skal der søges byggetilladelse til.

Dato for næste møde fastlægges efter den ekstraordinære generalforsamling.

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877