Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 16 aug 2023

Bestyrelsesmøde d. 16.08.2023
Sted: Gården Nysum
Kl. 19
 
Tilstede: Finn, Peter, Peter B., Jan og Karen
Inviteret: Asbjørn
Afbud: Helle, Jesper, Anne og Preben
 
 
1. Velkommen fra Formanden. MNJ har modtaget en klage over MRC, vedrørende sprogbrug,  dette er selvfølgelig uacceptabel, alle afdelinger skal føre en god tone og behandle hinanden med respekt, alle udfører frivilligt arbejde.
Helle har valgt at stoppe som kasser ved næste generalforsamling. Desuden skal der findes ny medlems administrator, Anne har ligeledes meddelt hun stopper.
 
2. Økonomi
Det fremsendte budget, regnskab, gennemgås, det afspejler nedgang i medlemmer. Vi drøfter mulighed for at lave statistik, i forhold til tidligere års medlemmer, for at følge udviklingen.
 
3. Bordet rundt.
Go-kart: Jan
Udlejnings kart fra DASU, skal nu videre, efter brug i Nysum.
Der er lavet aftale om træningsvagterne går på skift i afdelingen, dette fungerer fint.

Miljø: Peter B.
Der er brugt rigtig meget tid på støjforsøg, med deltagelse af DASU. Udfordringen er at finde målepunkt på alle baner, men der er kommet brugbart materiale ud af de mange forsøg.

MRC: Peter
De har haft gæster til rundvisning at deres anlæg, samt fremvisning af biler. Desuden er de blevet kontaktet af kommunen, med henblik på besøg fra ungeafdelingen.
 
Sekretær: Karen
I forbindelse med afbud fra banesektionen, fremlægger UT, på vegne af afdelingen, at der er et stort ønske om inden sæsonstart 2024, renovering af dele af banen, især langsiden ved tunnelen, hvor der ved kørsel bliver store huller, samt meget ujævn.
 
4. Opfølgning af ansøgninger.
Finn spørger ind til status, med ansøgninger, der bliver i kommende uge sendt ansøgning afsted til renovering af handicap toilet/bygning, desuden skal der ansøges ved DASU. Indhold ikke fastlagt endnu.
 
5. EVT.
Vi drøftede mulighed for at holde et stormøde for alle afdelinger, formålet er at få nye input, ideer til hvordan vi kan udvikler os som klub, hvordan gør vi det attraktivt at være frivillig. Det kommer dato og dagsorden senere, forventer det afholdt i oktober.
Næste bestyrelsesmøde 25 oktober kl. 19.
 
 
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877