Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Generalforsamlings protokollat for 2015

 17 jan 2015

Valg af dirigent og stemmetællere.

Som dirigent vælges Kristian Jørgensen, og stemmetællere blev Sonja og Grete.

Dirigent erklærer generalforsamlingen rettidigt indkaldt.

Valg af referent.

Martin Bjerre vælges som referent.

Formanden og sektionsformændenes beretning.

Formandens fik spørgsmål om den støjberegning der ligger hos kommunen.

  -Støjberegningen omhandler kun den nye kartbane, og ikke hele anlægget.

Beretningen godkendes.

Banesektionsformandens beretning godkendes.

Kartsektionsformandens beretning godkendes.

Rallysektionsformandens beretning godkendes.

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

Den eksterne revisor fremlagde regnskabet, og forklarede om tilskud til bane og kart.

Regnskabet godkendes.

Behandling af indkomne forslag.

Der er ingen indkomne forslag.

Valg af formand.

Finn genopstiller, og vælges af generalforsamlingen.

Valg af næstformand.

Martin genopstiller, og vælges af generalforsamlingen.

Valg af medlemmer til rallysektion.

Bjarne sørensen genopstiller, og vælges af generalforsamlingen.

Kim jensen genopstiller og vælges af generalforsamlingen.

Gert simonsen genopstiller, og vælges af generalforsamlingen.

Ole stig genopstiller ikke, og ingen ny kandidat melder sig. Rallysektionen fortsætter derfor med kun 1 suppleant. Gert overtager derfor Ole´s plads.

Valg af medlemmer til banesektion.

Kenn og Jens genopstiller ikke.

Steen J genopstiller, og vælges med 44 stemmer

Jan opstiller, og vælges med 35 stemmer

Ib genopstiller, og vælges med 22 stemmer

Steen K opstiller, og vælges med 17 stemmer

Anders fik 16 stemmer

Michael fik 9 stemmer

Der var 6 blanke stemmesedler.

Kaj takker Jens og Kenn for samarbejdet, og indkalder til sektionsmøde 22/1 kl 19.00

Valg af medlemmer til kartsektion.

Tage og Karsten genopstiller ikke.

Johnny og Bruno opstiller, og vælges af generalforsamlingen.

Valg af formand for rallysektionen.

Som formand vælger sektionen John, og Henrik Ladefoged som næstformand.

Valg af formand for banesektionen.

Som formand vælger sektionen Kaj, og Steen J som næstformand.

Valg af formand for kartsektion.

Som formand vælger sektionen Kurt, og Nikolaj som næstformand.

Valg af revisor.

Ole og Knud Erik genopstiller som interne revisorer, og vælges af generalforsamlingen.

Som ekstern revisor genvælges Ole Vestergaard.

Eventuelt.

Som nyvalgt formand for kartsektion, præsenterer Kurt Svenson sig selv.

Dennis munck opfordrer til at møde op til klubaften i gokartworld hver onsdag kl 19.00

Finn spørger Kristian Jørgensen om de nye DASU Teknisk Delegerede.

-Kristian forklarer at opgaverne bliver lidt i stil med de opgaver TMU havde før, bla. Mere kontrol af teknisk karakter.

Generalforsamlingen sluttes i god ro og orden.

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877