Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat 28.02.2011

Referat fra STF-møde 28. feb.

Tid:  02-04-2011 00:00

Bestyrelsesmøde mandag den 28. februar 2011 hos Lene.

Til stede: Irma, Svend, Jens Oluf, Lone og Lene

Konstituering:

Formand Irma

Næst formand Lone

Kasserer Jens Oluf

Indkøber/lageroptæller Svend

Sekretær Lene

Jens kontakter Carlsberg vedr. udbetalt beløb fra Carlsberg, som vi har nogle spørgsmål til.

Der afholdes møde mellem Svend, Jens og Ken. Dette for at Ken kan overdrage sin viden til de andre to herrer. Irma støder til deres møde lidt senere, da Irma er ”tovholder” på mængden af indkøb.

Træning den 9/4: Lene og Lone har ”tjansen”

16 + 17/4: CK samling + FR-cup – ved næste møde skal vi drøfte indkøb og bemanding.

Næste møde afholdes 22/3 kl. 19,00 på gården. 

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877