Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 17 sept 2014

Referat af bestyrelsesmøde 17 september 2014

Fremmødt: Alle

Finn:  Rebild kommune har ansat en eventmanager

Der er generalforsamling i MSCNJ 15 oktober

Den 23 oktober er der møde med Colas og nedrivningsfirmaet.

Vi har modtaget betinget skøde.

Der er snart valg af kandidater til DASU`s udvalg og bestyrelse.

LAG midler til vaskepladsen er kommet.

Finn og Kaj tager til dialogmøde i Pårup

Martin: Støjmålerapparatet gik i stykker ved sidste løb, der indkøbes et nyt.

Kart: der køres løb lørdag, en del af Kart Cup Nord, og der forventes ca 35 deltagere. Det er stadig meget svært at finde frivillige officials. Der er en større udfordring omkring Miniput på grund af få hjælpere og få kørere.

En leverandør af signalmateriel har henvendt sig i forbindelse med den nye bane, Tage følger op.

Til mødet med kartsektionen 26/10 skal området ryddes lidt, så det bliver nemmere at danne sig et billede af mulighederne.

Rally: Der har været udstilling i Støvring sammen med A. Staun, med stor succes.

Der har været møde omkring aktiviteter i 2015, og MNJ vil ikke afholde DM, i stedet satser man på et ekstra klubrally og evt. Hill Climb.

Rallyshow (Nysum Sprint Show) bliver afholdt 4/10 på 2 baneforløb i Nysum.

Støtteforening:  Dankortterminal er blevet for dyr.  25/10 kl 13.00 holdes afslutning for de frivillige der har hjulpet støtteforeningen. Banko bliver afholdt 3/12 kl 19.00. Der bliver indkøbt nyt udstyr til kiosken i svinget, bøfsteger og brødrister.

Økonomi: Det ser ganske fornuftigt ud, de sidste sponsorer har betalt.

Bane:  Eliteprojekt for unge CK og FR kørere bliver afholdt i 2015.

Der er arbejdsweekend med oprydning 11-12/10

Vi er blevet tilbudt en traktor med 7m græsklipper, Kaj og Finn ser på den.

ERC vil være for dyrt at afvikle i Nysum.

Evt: Der er mulighed for at få Morten Alstrup til Nysum, for at fortælle lidt om hvordan man sælger sig selv, både for klubber og kørere. Finn undersøger prisen.

Måske skal der afholdes klubaften med race på ”Lille Nysum”, f.eks 100,- for et holds deltagelse.

Næste møde afholdes 23/10 kl 19.30

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877