Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 7 dec 2023

Referat fra bestyrelsesmøde d. 07.12.23

Sted. Gården, Nysum

Kl. 19

Tilstede: Finn, Per, Jan, Jesper, Preben, revisor og UT

Med på Teams: Helle og Peter Bak

Afbud: Asbjørn


 

Dagsorden.

1. Orientering fra formanden

2. Økonomi/budget for 2024

3. Generalforsamling 2024

4. Bordet rundt

5. E.V.T


 


 

2.

Revisor er inviteret, derfor starter vi med punkt 2. Revisor kommer med et oplæg omkring økonomi, bogføring næste år. Der bliver snakket forskellige modeller, omkring praksis, hvor de forskellige sektioner skal mere ind over godkendelser af indkøb. Preben og Helle, udarbejder en vejledning i forhold procedure.

1.

Finn har deltaget i DASU´s Repræsentantskabsmøde, som blev afholdt d. 25.11.23, i Brøndby. Efter den nye struktur, var der ikke mange punkter der skulle stemmes om. Der skal søges om tilskud til kursus i 2024, listen med nye kursister, sendes til Helle, som ansøger om tilskud.

Der bliver kikket på ny opsætning af MNJ´s hjemmeside, Preben kontakter Klaus for dette.

3.

Generalforsamlingen er d. 20.01.2024, kl. 13.

4.

Rally: Preben

Rallyudvalget har haft møde omkring 2024. MNJ skal stå for afvikling af DM 3 afdelingen, hvor vi leverer løbsleder samt officials.

Gokart: Jan

Intet nyt siden sidst.

Banen: Jesper

Ønsker om renovering af banen, samt evt. ny wi-fi, med bedre dækning. Disse ønsker tages op først i det nye år. På kalenderen næste år, er der finaleløb i RC og CK, samt Rally-x, den færdige kalender udkommer senere.

MRC: Per

Afdelingen har været i gang med skiftning af terrasse tag, samt ved at udarbejde en 5 års plan, som bliver mere gennemskuelig.

Miljø: Peter B.

Vi har forespurgt på at få et møde med kommunen, forud for ansøgning om næste års løbskalender. Vi har ikke fået svar retur pt.

Næste møde, d. 20.01.24, kl. 10.


 


 

Referent: Karen

 


 


 


 


 


 

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877