Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

BS referat 01-15

Referat fra Banesektionsmøde afholdt 22 januar

 

Fremmødte: Klaus, Ib, Jesper, Steen C, Jan, Anders og Kaj.

Fraværende: Kim og Torben.

Afbud: Michael og Steen J

 

Formanden orienterer:

Michael ønsker ikke at fortsætte i udvalget men ønsker fortsat at hjælpe med ved løbene og til arbejdsdage. Sektionen takker Michael for indsatsen.

Jan og Stenn C ønskes velkommen i sektionen.

DASU har udnævnt et nyt TMU hvor vi har et par medlemmer med. Det giver lidt udfordringer med hensyn til speaker.

Vi er i forhandlinger med en kunde som vil leje banen i perioder.

 

Der udarbejdes aktivitetskalender som offentliggøres snarest. Der er plads både til Nysumcup og Mini Lemans.

 

Formanden havde lavet et delvis budget. Vi skal have et overblik over udgifter. Det kommer på plads til næste møde.

 

Ib: Vi skal have opdateret hjemmesiden med billeder og tekst.

Varmeblæser i Ged er udskiftet.

Hydraulikcylindre og tandhjul i kæder på gravemaskine er udskiftet og den bliver færdig på mandag.

Grader får et eftersyn på bremser og hydraulikcylindre.

Elskabe er bestilt. Klaus ønsker et ekstra som er større. Ib aftaler.

Det er en stor hjælp med hurtigskift på fejeblad. Kaj undersøger.

 

Jesper:

Der lejes grej til brug ved containere.

 

Klaus:

Strøm i depothus afbrydes snarest.

Der er udarbejdet indkøbs og prisliste i depot. Det tages med i budget.

 

Annoncer i program skal fornyes. Kaj rundsender til involverede.

 

Næste møde aftales til d. 25. feb. kl. 1900 på Gården.

Evt. afbud til formanden.

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877