Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Generalforsamlings protokollat 2020

Generalforsamling MNJ,  16/6 2021 kl. 19.00

51 tilmeldte og fremmødt.

Finn byder velkommen og foreslår Asbjørn som dirigent. Asbjørn vælges, og takker for valget.

Asbjørn godkender generalforsamlingens lovlighed og beslutningsdygtighed.

Asbjørn foreslår Martin Bjerre som referent, Martin vælges.

Grundet corona restriktionerne, afholdes generalforsamlingen lidt anderledes, og evt talere skal benytte mikrofonen.

Kristina Konge, Helene Jelsbak, Sonja Storgaard og Grethe Hansen vælges som stemmetællere.

Formandens og sektionformændenes beretninger er 3 dage forinden generalforsamlingen offentliggjort på MNJ’ hjemmeside. Finn Knudsen oplyser at han ikke har noget at tilføje den udsendte beretning.

Der er ingen, som ønsker beretningen oplæst – og ingen kommentarer eller spørgsmål heril.

Formandens beretning godkendes.

Der er ingen, som ønsker sektionernes beretninger oplæst – og ingen kommentarer eller spørgsmål heril.

Beretning fra rallysektionen godkendes.

Beretning fra banesektionen godkendes.

Beretning fra gokartsektionen godkendes.

Beretning fra MRC sektionen godkendes.

Revisor Henrik Tange fremlægger regnskabet. Regnskabet godkendes.

Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Finn genvælges til formand.

Martin genvælges til næstformand.

Til rallysektionen genvælges de siddende medlemmer.

Der skal vælges en suppleant til rallysektionen, Niels Bjerre opstiller, og vælges.

Til banesektionen opstiller Kim Nielsen og de 3 siddende medlemmer, som genopstiller.

1 ugyldig stemme, 7 blanke. Malene fik 29, Kim Nielsen fik 32, Arne Staun fik 16 og Ib Jensen fik 29 stemmer. Arne Staun er dermed suppleant.

Til gokart sektionen omstiller Allan Maansen, og vælges sammen med Bruno Andersen og Martin Schrum. Som suppleant opstiller Mikkel Hansen og Jan Mikkelsen.

1 ugyldig stemme, 17 blanke. 12 stemmer til Mikkel Hansen, og 11 til Jan Mikkelsen. Mikkel Hansen er valgt.

Til MRC sektionen genvælges Per Eriksen. Der skal vælges 2 suppleanter. Peter Andreasen og Bjarne Christiansen og Carsten Benzon og Jesper Fjordbak opstiller.

1 ugyldig stemme, 27 blanke. 6 stemmer til Carsten, 12 stemmer til Peter, 3 stemmer til Bjarne og 6 stemmer til Jesper. Peter og Carsten vælges, idet Carsten og Jesper internt enedes om, at Carsten tildeles suppleantpladsen.

Generalforsamlingen suspenderes mens sektionerne vælger formænd.

Generalforsamlingen genoptages.

Kim Jensen er valgt som formand for rallysektionen.

Helle Nielsen er valgt som forkvinde for banesektionen.

Jan Wurgler er valgt som formand som gokartsektionen.

Per Eriksen er valgt som formand for MRC.

Generalforsamlingen tilslutter sig disse formandsvalg.

De interne revisorer ønsker ikke genvalg, og der skal vælges 2 nye. Gunhild Maansen og Preben Stensballe opstiller. Begge vælges.

Valg af ekstern revisor. Henrik Tange genvælges.

Intet under eventuelt.

Finn siger tak for god ro og orden. Næste generalforsamling afholdes 22 januar 2022.

Generalforsamlingen afsluttes kl. 20.24

 

 

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877