Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 21 marts 2013

Referat

 

Tilstede: Finn, Martin, Kirsten, Kaj, Tage og Lonni. Der var afbud i sidste øjeblik fra John, en stedfortræder havde været ønskeligt !

 

  1. Finn orienterede kort om de forskellige ting omkring baneudvidelse, tilladelse og fortalte at Kirsten ville komme lidt senere, da hun var på kursus i det nye regnskabs program. Der var enighed om at evt rettelser i referat sendes til alle, så alle er indforstået med rettelserne. Referater fra Rally og Kart bør også lægges på hjemmesiden.
  2. Under mødet med APS kunne de fortælle at hønsehuset bliver revet ned, og erstattet af en lav mur. Der påregnes at lave lys på pladsen. Låse er ved at være slidte, så alle låse bliver udskiftet. Aps vil også lave loft i laden.
  3. Dorte vil søge midler gennem de banker klubben bruger. Otto får fuldmagt til kontoen hvor kontingenter går ind. Kørsel for klubben afregnes med 1,5kr pr km. Afregningen sker ved at sende mail med oplysninger om kørslen til Kirsten. Kirsten fortæller at det går fremad med at lære det nye program.
  4. Budgetter er modtaget, undtagen for Rallysektionen !!
  5. Det går hastigt fremad med projektet, den endelige tilladelse forventes i september. Colas, som ejer jorden, afleverer området som klubben ønsker det. Området skal måles op og afmærkes når vejret tillader det. Otto Dyrnum anbefaler at vi indkøber software til støj/tidsregistrering for CK og RC. Softwaren vil sikre dokumentation for banens brug overfor myndighederne.
  6. Støtteforeningen er gået i gang med renovering af kiosk og inventar i depotet. Der er indkøbt nyt kasseapp. Planen er at der kan sælges pølser, burgere og pomfritter fra kiosken. Desuden bliver der taget 3 luger i brug, 1 til bestilling og betaling, de andre til udlevering. Støtteforening søger for leje af dankortterminal til løb. Banesektionen deltager i udstillingen ved Bilka 6-4 sammen med rallysektionen, og evt kartsektion. Ulrik Linneman og Lau Theilgaard kommer med en bil hver. Træningsskolen for ungdomskørere koster 150,- pr person, såvel deltagere som forældre. Dasu og GF giver tilskud til arrangementet. 27-4 er der åbent hus på banen, og sektionen arbejder på at der vil være udlejningsbiler nok. Desuden vil der være ”stumpemarked” hvor udstyr, biler osv er velkomment. Banesektionen vil også gerne udstille rallybiler og karts denne dag. Banesyn forventes i påsken. Kartsektionen beretter at DASU har indført krav om K-licens ved alle åbne løb, og sektionen har søgt dispentation herfra. Løbskalenderen er endnu ikke klar, men banen er synet. Nikolaj og Tage har taget ”lille” løbslederkursus, og tager tårnkursus senere.
  7. hjemmesiden skal ændres, evt flyttes til en anden platform, der vil give flere muligheder. Flytning til anden platform vil være et stort arbejde. Der er fokus på at hjemmesiden bliver holdt opdateret. Reservation af stuehuset sker via Otto, der vil lægge kalender for husets brug på hjemmesiden under Aps. Der arbejdes på at få alle priser på siden.
  8. Finn vil skrive i ”formandens spalte” ca 4 gange årligt. Klaus og Otto er villige til at hjælpe omkring hjemmesiden. Klubtøjet skal frem fra gemmerne, og sælges, evt i forbindelse med åbent hus.

Næste møde er 4-5 kl 18.00

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877