Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 22 marts 2023

Referat fra bestyrelsesmøde d. 22.03.2023
Sted: Gården, Nysum
Kl. 19
 
Tilstede: Finn, Kaj, Jan, Preben, Helle, Peter, Peter (MRC) og UT
 
1.
Formanden byder velkommen.
Der er indkøbt ny printer, samt vi får sponseret 2 mindre printer.
Finn arbejder stadig på at få kontakt til forsikringen.
 
2.
Økonomi.
Budget, samt foreløbige forbrug fremlægges, der er ikke de store bevægelser på nuværende tidspunkt.
Kontantkassen overtages af UT, som primær bruges til byttepenge, ved billetsalg.
 
3.
Prioritering af Fondsmidler.
Der skal søges fondsmidler, der er to forslag, nemlig afspærrings kasser, som kan bruges på gokartbanen, og ligeledes i forbindelse med rally løb i uge 25, Jan får Asbjørn til at kikke/sende ansøgning.
Desuden kan der bruges penge til renovering af kiosken, med udvidelse af handicap toilet.
 
4.
Medlemsadministrator.
Da vores nuværende ikke ønsker at fortsætte, skal vi finde en ny administrator.
I den forbindelse undersøger Preben, om der kan findes et andet system som, er mere brugervenlig.
5.
Bordet rundt.
Peter- støj.
Der er ny sagsbehandler fra kommunen, hvor der er møde d. 30.03, her skal løbskalender gennemgås, samt miljøtilladelsen. Der er nu indskrevet i reglementet med forbi kørsels måling, som skal afprøves til første træning.
 
Preben – Rally.
Der er nu lavet budget for Rallyshow i uge 25, det er et stort arrangement, så der er brug for mange frivillige til hjælp. Aftalen med flyvestationen er på plads. Preben har meldt sig til forløb på UCN, sports management, hvor der skulle være mulighed for gode input til afvikling af forskellige arrangementer.
 
Jan – gokart.
Intet nyt.
 
Helle – økonomi.
Har undersøgt på en ny app, som kan anvendes til løb, hvor alt materiale vedrørende løbet kan lægges op. Vi besluttede at købe abonnement til 10 løb. Vi fortsætter stadig med fysisk opslagstavle, idet dette er reglements bestemt, app vil være et godt supplement for kørerne.
 
Kaj – bane.
Der er store udfordringer med vand, specielt i depotet.
 
Peter – MRC.
Klubben skal afholde åbningsløbet, d. 6 – 7 maj, de håber på stor tilslutning.
 
6.
Eventuelt.
Der arbejdes videre på Åben Hus, i alle afdelinger d. 30.04.2023, fra kl. 13 – 16.
Næste møde d. 10.05.2023, kl. 18 på Gården.
 
 
 
Referent: Karen Larsen
 
 
 
 
 
 
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877